Burgemeesters

Nagell, J.H.S.M. 1814

Fenema, P.J. 1816-1817

Koning, Izaak de 1817-1821

Jacobson, G.J. 1821-1837

Sandick, O.Z. van 1838

Kronenberg, Hendrik 1839-1841

Putman Cramer, W.J.C. 1841-1845 (tevens van Ambt Vollenhove)

Vos van Steenwijk, mr. J.A.G. baron de 1845-1851 (tevens van Ambt Vollenhove) [later voorzitter van de Eerste Kamer]

Vos de Wael, mr. G.E. 1851-1859 (tevens van Ambt Vollenhove)

Cate, A.J. ten 1859-1885 (tevens van Ambt Vollenhove)

Sloet van Oldruitenborgh, A. baron 1885-1913 (tevens van Ambt Vollenhove)

Besier, C.A. 1914 (tevens van Ambt Vollenhove)

Suchtelen van de Haare, jhr. C.LB.W. van 1914-1924 (tevens van Ambt Vollenhove)

Beelaerts van Blokland, jhr. H. 1924-1926 (tevens van Ambt Vollenhove)

Kate, mr. W.C. ten 1926-1940 (tevens van Ambt Vollenhove)

Crommelin, mr. F.R. 1940-1941 (tevens van Ambt Vollenhove)

Leden van de gemeenteraad

N.B. Genoemd zijn de jaren waarin de namen zijn aangetroffen. Het is dus mogelijk dat de genoemde personen ook in de tussenliggende jaren lid zijn geweest. Vanaf het jaar 1825 is gebruik gemaakt van een lijst die door de provinciale archiefinspectie is opgemaakt. Assessoren en wethouders zijn aangeduid met een *.

Sloet tot Westerholt, R.A.B.J. 1814                                Voerman, Jan 1823-1840

RobbĂ©, F.L. 1814-1817                                                  Seidel, E.P. 1825-1844

Koning, J. de 1814-1815                                                 Moleman(s), A. 1827-1830, *1830-1844

Fenema, P.l. 1814-1816                                                  Sandberg, H. 1827

Linde, H.K. v.d. 1814-1817                                              Smirren, A. van 1828-1832

Ittersum, W. v. 1814-1817                                               Troulja, J.D. 1830-1831

Voerman, J. 1818-1826                                                  Gulik, L. van 1831-1851,1870-1885, *1885, 1885-1900

Bos, J. van den 1818, *1821-1827

Greven, G. 1818-1820                                                     Sanders, J.M. 1832-1844, *1844-1848

Bessem, Antonie 1814-1828, *1828-1830                       Voerman, J. 1833-1862

Sloet van Oldruitenborgh,                                                Kronenberg, H. 1843-1847

     J.W. baron 1818-, *1821-1862                                    Bessem, H.A. 1844-1848, *1848

Jacobson, Gerrit Jan 1821 (later burgemeester)             Ramaer, A.G.W. 1847-1848

Koning, Izaak de 1821-1822                                            Sloet tot Tweenijenhuizen, J.P. baron 1848-1850

Frantzen, Derk Jan 1823-1833

Belt, T.T. 1848-1860, *1860-1869                                     Castendijk, H.H.C. 1903-1905

Smirren, J. van 1850-1869, *1869-1891                          Sloet van Marxveld, A.H. baron 1903-1908, *1908-1914, *1915-1917

Hessen, H.A. 1851 

Wamaars, B. 1851-1853

Ekker, E. 1851-1852, *1852-1860,  1860-1865                Lange, L de 1905-1919

Krieken, M.J. van 1905-1906

Linde, L. van der 1852-1869, *1869-1871                        Spit Sz., E. 1907-1913

Kortenbout v.d. Sluijs, D.G. 1853-1858                            Jongman Sz., J. 1907-1927,1931-1934

Engelenburg,  1859-1860                                                 Napel Kzn., H. ten 1913-1921

Cate, A.J. ten 1860-1885                                                  Dragt, J.B. 1915-1917, *1917-1919, 1919-1923, *1923-1941

Jennes, P. *1862-1865

Sloet  van Oldruitenborgh,  G. baron 1862-1866, *1866-1869            

Stroink, A.F. *1917-1941                                                   Dragt, H.A. 1915-1918

Santheuvel, jhr. G.K. van den 1866-1871                          Boer J.Az., A. de 1917-1923

Smits, J.H. 1866                                                                 Bruning, H. *1919-1923, 1923-1924

Oldenhof, C. 1867-1871, *1871-1899                                Spit Ezn. sr., S. 1919-1935

IJspeert, J. 1869-1884                                                       Zandbergen, P. 1919-1923

Beens, J.P. 1871-1884                                                       Boer, A.H. de 1923-1940

Bentfort van Valkenburg, M.G. 1872-1874                         Ziel, J. 1923-1927

Boesses, C.L.E. 1874-1876                                               Vis, S. 1925-1931

Sloet van Oldruitenborgh, A. baron 1877-1899                  Spit, J.H. 1927-1935

Lassche, H. 1927-1931

Spit, A. 1885-1892, *1892-1902                                         Heetebrij, W. 1931-1941

Gerth van Wijk, T.C. 1885-1906                                         Vis, P. 1935

Sloet van Marxveld, G. baron 1885-1902, *1902               Vries, J. de 1935-1939

Kwast, C. 1935-1939

Smirren, A.J. van 1892-1899, *1899-1914                          Huisman, W. 1935-1941

Soeters, A.C. 1899-1902, *1902-1908                                Spans, D.J. 1939-1941

Seidel, G.W. 1899-1914, *1914-1917                                  Boes, J.J. 1939-1941

Leeuw, J., 1901-1905

Secretarissen

N.B. van 1837 tot en met 1912 werd de functie waargenomen door de burgemeester.

Dingstee, J. van 1814-1837                                        

Mondria, J. 1913-1918

Noback, W.J. 1918-1941