Deze straat heette oorspronkelijk Oudestraat, hier zijn waarschijnlijk de eerste huizen van Vollenhove gebouwd. Vanaf de opkomst van de visserij in de 18e eeuw was dit de vissersbuurt, die ontstaan is door het dempen van drievijfde gedeelte van de noordelijke gracht. Aan het einde van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw werd op de achtererven richting zee gebouwd, zodat aan de haven een waterfront ontstond, het huidige Aan Zee. In de kaalslag van de jaren-1970 zijn alle panden, op twee na, verdwenen.

De formele spelling is 'oud', dat wil zeggen met sch. Het gaat hier echter niet om een persoon, dus zou de straat eigenlijk gewoon Vissersstraat moeten heten.

Aan deze straat lagen het weeshuis (op die plek nu: appartementencomplex De Stenen Vuyst), het Sint Anthoniegasthuis, en de bokkinghang van baron Van Middachten. In de straat in de 20e eeuw twee bakkers (Nijenhuis en Bron), enkele winkeltjes en de timmerwerkplaats van IJspeert.

De straat ligt tussen het Kerkplein (er is geen verbinding meer, alleen voor voetgangers) en de Vismarkt. Er komen diverse stegen op de straat uit: aan de zuidkant de Heilige Geeststeeg, Van Baaksteeg en Gasthuissteeg (tegenwoordig -straat), aan de noordkant de Zeesteeg.

In 1951 werden al enkele bouwvallige en onbewoonbaar verklaarde visserswoninkjes gesloopt. De rest, waaronder nog panden die tegenwoordig gewoon zouden mogen blijven staan, werd gesloopt tussen 1966 en 1971. Een paar panden werden in 1970 door brand  verwoest.

Hiernaast een schilderij, gemaakt rond 1910. In de verte de witte huisjes op de (toenmalige) Vismarkt. Rechts één van de vele stadsboerderijen. Het vijfde pand links, met de 'kroon' op de topgevel, lijkt de timmermanswerkplaats van IJspeert te zijn. Het tweede huis links zou nummer 27 kunnen zijn.

Hieronder wat oude foto's, en twee nieuwe van de bestaande panden. Er zijn er eigenlijk te weinig foto's bewaard gebleven.