In de gevelsteen, midden op de gevel van het monumentale pand ‘anno 1669’, de voormalige Bakkerij Voerman - Van Doesburg in de Kerkstraat (nu nummer 22) meende enige tijd geleden bij een rondleiding een toerist het gildeteken van de luxe bakkers te herkennen. Het is mogelijk aangebracht door bakker Hildebrand van Dingstede die in 1668 burger van de stad Vollenhove werd. De naam Dingstede komt in die tijd voor in Amsterdam en Haarlem.

Duivekater of deuvekater is een traditioneel feestbrood, dat voornamelijk in de streek ten noorden van Amsterdam (Nieuwendam, IJmond en Zaanstreek) wordt gebakken. Het is een langgerekt ovaal, zoet witbrood, dat rond Pasen, Pinksteren en met de kerstdagen wordt gegeten. De echte Noord-Amsterdamse of Zaanse duivekater is een zogenaamd vloerbrood, dat wil zeggen op de plaat gebakken, dus niet in een bakvorm. In het bakkerijmuseum 'In de Gecroonde Duyvekater' op de Zaanse Schans worden duivekaters van twee verschillende Zaanse bakkers verkocht, elk volgens eigen recept.

Op twee schilderijen van Jan Steen is een duivekater afgebeeld. In veel plaatsen wordt/werd duivekater alleen met Pasen gegeten.

De naam duivekater stamt zeer waarschijnlijk af van een restant dialect van het "oud-Germaans", namelijk Deuvels Kakor = duivelskoek. In Zweden spreekt men bijvoorbeeld nog van Peppar-Kakor (peperkoek; Kakor is koek of gebak). Volgens sommigen zou het brood teruggaan op de Germaanse offerbroden die in de vorm van een schenkelgebakken werden. "Duivelskoek" verwijst volgens hen naar de vermeende Germaanse traditie om tegen midwinter een mensenoffer aan de Goden te brengen, of stukken geroosterd rundvlees en duivekater als plaatsvervangend vleesoffer te brengen.

De huidige vorm van de duivekater verwijst hier nog naar: gelijkend op een ossenbout/schenkel met aan weerszijden een versiering in de vorm van een stuk gebeente.

Het recept is al vele honderden jaren relatief onveranderd gebleven, en wijkt voornamelijk af van normaal vloerbrood in de zin van de bereidingswijze en toevoeging van: verwarmde roomboter, citroenschil en melk. Opvallend aan de duivekater is de zeer dunne, zachte korst, wat suggereert dat het deeg na een relatief lange voorrijs op hoge temperatuur wordt afgebakken. Menig bakker beroept zich er op het originele recept in handen te hebben, maar de historie van de duivekater is dermate oud dat dit recept of de originele grondstoffen niet meer voorhanden zijn. De moderne duivekater is mogelijk zelfs beter van smaak dan vroeger, aangezien de maaltechnieken en de "witte" bloemsoorten beter zijn dan zo'n 100 jaar geleden.

Nog niet zo heel lang geleden was dit brood algemeen bekend, thans nog in enkele Noord-Hollandse plaatsen, vooral in de Zaanstreek. Kenners geven nog immer de voorkeur aan minstens vijf dagen oude duivekater, dun gesneden, bestreken met boter en genuttigd met een kop warme thee. Zij beperken zich daarbij niet tot Pasen of de kerstdagen.

(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Duivekater)

De duivekater, een Oudhollands midwintergebak

De duivekater was vooral in de eerste helft van de 19e eeuw bijzonder geliefd, met name in Noord-Holland, in en om Amsterdam, in de Zaanstreek en in Waterland. De merkwaardige, langgerekte feestbroden met hun knobbels aan het uiteinde behoren van oudsher thuis in de midwintertradities. De schilder Jan Steen vereeuwigde het brood al op enkele van zijn beroemde schilderijen. Te zien is o.a. een bakker die zijn bakkershoorn blaast ten teken dat zijn broden, zijn heerlijke duivekaters en krakelingen vers gebakken zijn en liggen te wachten om verorberd te worden.

Ook op het schilderij ‘ Ochtend na Sinterklaasavond’ zien we duivekaters liggen.

Duivekaters werden in deze eeuw gedurende de hele maand december gebakken en later zelfs tot Driekoningen en Pasen.

Door de eeuwen heen komen we de namen duivekater, duevekater en deuvekater tegen. Folkloristen hebben zich gebogen over de herkomst van naamgeving, brood- en broodvorm.

In Duitsland en Zwitserland wordt dit sierbrood volgens de folklorist Nannings Schienbeinchen of Totenbeinchen genoemd. De vorm zou herinneren aan de vroegere mens- en dieroffers die later werden vervangen door offers in de vorm van scheenbenen en scheenbeenbrood. We spreken daarom ook nu nog over scheenbeengebak of katergebak.
Een ander verhaal stamt uit de tijd van de Romeinen; zij zouden katers geofferd hebben om de duivel uit te bannen.

(Bron: www.bakkerijmuseum.nl)