detail luchtfoto uit 1931, met in het midden Noord-Zuid lopend het toenmalige Franse Pad (situatie tot 1968)De huidige straat met die naam heeft allang niet meer het karakter van een pad, zoals dat tot 1968 wel het geval was.
Bij het verleggen van het voetpad Franse Pad in 1968 een tiental meters oostwaarts, en de bouw van het mortuarium aan de nieuwe straat, werden tientallen menselijke beenderen gevonden. Deze waren vermoedelijk afkomstig van een begraafplaats, toebehorende aan het klooster Clarenberg, dat in de 15e en 16e eeuw aan de rand van de Stad Vollenhove heeft gelegen.
Het voetpad vormde van 1821 tot 1968 een verbinding tussen de Bentweg (nu Laan van Toutenburg) en de Grindweg (nu Weg van Rollecate) en tevens de scheiding tussen de Bagijnekamp (enkele tientallen jarenlang sportpark) en het land van Rollecate.

Aan Anthonie Sloet tot Oldruitenborg werd door Schout en assessoren van het Schoutambt Vollenhove op 19 februari 1821 op zijn verzoek toegestaan om het toen over de westzijde van de Bagijnenkamp gaande voetpad, vanouds het Franse pad genaamd, te doen verleggen naar de oostzijde van deze kamp, aangekocht van de erven van Dedem tot den Berg, langs de gracht en scheiding van de Rollecate onder verplichting op de tijdelijke eigenaar van deze kamp rustende dat pad ook daar ter plaatse te onderhouden zoals van ouds (archief Oldruitenborg).
In een lijst van de bezittingen rond Oldruitenborg uit 1853 komt voor: 315 Bagijnenkamp, 316 gracht daarlangs, 317 Engelse bosch, 318 het eilandje (ruïne Toutenburg), 319 gracht daarom, 320 hotel Ferrier. '320' slaat op kavel H320 (Ambt-Vollenhove), in de kadastergegevens staat hierover alleen dat het een huis en erf is, van 130 m2 - maar op de kadasterkaart van 1840 blijkt dit de voormalige tuinmanswoning van Toutenburg te zijn. Op de kavel waar het pad overheen zou lopen, de Bagijnekamp, staat geen pand.

Er zijn ook andere verklaringen van de naam, zoals het verhaal over de krijgslist bij het veroveren van de Toutenburg in 1581 door de Staatse troepen van Sonoy op de Franssprekende bezetters van het kasteel (zie bij Clarenberg). Op de kaart van Johan Vossius uit die tijd is echter op die plaats nog geen pad te ontdekken. Een mijns inziens meer aannemelijke verklaring is dat het pad genoemd is naar een telg uit het Vollenhoofse geslacht Frantzen, die o.a. uitbaters waren van het café 'De Schoole' (in de Kerkstraat, tegenover woning en bedrijfspand van Seidel) maar ook een boerderij hadden in de Kerkstraat. Als dit het pad is naar hun land op de 'Benten', zou het gaan om het 'Frantzenpad'.

Daar waar het 'nieuwe' Franse Pad op de 'Grindweg' uitkomt, heeft van 1917-1927 een houten woning gestaan, tot 1922 van dokter Halbertsma, hij noemde het 'Koekoeksnest'. Langs de oostkant van het pad stonden in de jaren 1950 twee houten keten, op of langs de oude gracht richting de Rollecate.

het nieuwe voetpad tussen Oldruitenborg en Nieuw Clarenberg, op de vroegere plaats van het Franse PadJammer genoeg had het gemeentebestuur onvoldoende historisch besef om bij de nieuwe bebouwing van de huidige straat enkele naamswijzigingen door te voeren. Dat was voor de argeloze bezoeker van Vollenhove, die rijdend naar de nieuwe buurt Bentpolder de naam van de weg waarover hij rijdt drie keer van naam ziet veranderen, een stuk eenvoudiger geweest. En het zou met name recht doen aan de geschiedenis.

Langs de huidige straat lag aan de oostkant van 1971 tot 1998 een bejaardenhuis, De Twee Ankers, met een aantal aanleunwoningen. Het was gebouwd op het terrein van de voormalig Rollecate, een havezate die in 1820 werd afgebroken waarna een boerderij met omliggend weiland overbleef. 
In 1995 verhuisden de bewoners van De Twee Ankers naar een nieuw complex, Nieuw Clarenberg, gebouwd aan de oostkant van het Franse Pad op de Begijnenkamp - daar waar van 1405 tot 1633 het vrouwenklooster Clarenberg stond.
Het hoofdgebouw, een flat met vier verdiepingen, leek nog even de functie van hotel te krijgen maar werd uiteindelijk toch gesloopt.

artist impression van het nieuwe appartementencomplex aan het Franse PadOmdat er behoefte bleek te bestaan aan luxe appartementen werd een projectontwikkelaar ingeschakeld voor de herinrichting van het terrein. Een 'artist impression' werd gebruikt om geïnteresseerden te trekken maar de belangstelling bleek groot genoeg. Ook alle koopwoningen op dit complex 'Franse Pad' waren snel verkocht. Het terrein werd in tweeën gesplitst: er kwam een straat bij, die de naam kreeg van een bekende Vollenhovenaar uit de periode 1950 - 1990, Frans Kroeze.

Het oorspronkelijke pad kwam terug als fietspad tussen Nieuw Clarenberg en (deels) de stadsgracht, tussen tussen de Laan van Toutenburg en de plek achter de vroegere Landpoort. Het pad kreeg de naam Oude Franse Pad.