Voordat het "enige echte" Vollenhoofs volkslied, "t Akkertien op de Voorst" als zodanig doorbrak, werd onderstaande tekst geschreven door een onbekende auteur. Daarnaast was er nog een Vollenhoofs volkslied, geschreven in het kader van de feestelijke viering van 600 jaar Stad vollenhove, geschreven door (toen) Vollenhovenaar Wim van Heerde (1912-1997).
 

Waar de Zuiderzee eens bruiste
langs de haven en de Voorst,
Waar de zilte zeewind ruiste
rond die vuurtoor’n als een toorts
juich ik aan het oude strand (bis)
'k Heb u lief mijn dierbaar land
Vollenhove en ommeland.

Waar de Oldenhof zijn kruinen
groen omkranst ten hemel steekt 
waar voorheen de oude duinen
werden doorsnee’n door een beek
juich ik aan het oude strand (bis)
'k Heb u lief mijn dierbaar land
Vollenhove en ommeland.

Waar de stoer massieve toren
van de eeuwenoude kerk
nog altijd zijn roep doet horen
tot een bede na het werk 
juich ik aan het oude strand (bis)
'k Heb u lief mijn dierbaar land
Vollenhove en ommeland.

Waar voorheen de volle schuiten
van de visvangst voorgekeerd, 
leegden hunne volle fuiken, 
rijkdom, voorspoed brachten eerst 
juich ik aan het oude strand (bis)
'k Heb u lief mijn dierbaar land
Vollenhove en ommeland.

Altijd zal ik u gedenken, 
land waar ik geboren ben. 
Moog de toekomst voorspoed schenken 
is mijn vurige gebed, 
Altijd blijft mijn hart verpand 
aan dit dierbaar Voorsterland. 
'k Heb u lief mijn dierbaar land
Vollenhove en ommeland.