Diverse gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stad Vollenhove hebben schrijvers geïnspireerd. Hieronder vindt u de namen van een aantal van deze auteurs, de titel van hun boek en een korte beschrijving van de inhoud. In de bibliotheek van Vollenhove kunt u de meeste terugvinden!

Abramsz, S.
Veertien dagen op een ijsschots. - Amsterdam : Veen, [1952]. - 197 p., jeugdverhaal
Het waar gebeurde verhaal over de Durgerdammer visser Klaas Bording, die met twee zoons in 1849 op de bevroren Zuiderzee in levensgevaar komt. Na een tocht vol ontberingen worden de mannen door Vollenhovense vissers opgemerkt en aan land gebracht. Dit verhaal is in verschillende uitgaven en bewerkingen verschenen. Oorspronkelijke uitgave: 1898.

Dorrestein, Mieke
Veertien dagen op een ijsschots : een waar gebeurd verhaal rond de Zuiderzee. - Amsterdam : Ploegsma, 1986. - 192 p., jeugdverhaal

Een scholier stuit bij het maken van een spreekbeurt op het levensverhaal van één van haar voorouders. Zij beleeft de geleden ontberingen op de Zuiderzee en de aanspoeling in Vollenhove intens mee. Het verhaal speelt zich af in het verleden en heden (19e en 20e eeuw).

Buren Schele, A.D. van
Het slot te Vollenhoven, of vrijheidsmin en heldendeugd : een geschiedkundige roman uit de opstand der Stellingerwerver Vriezen tegen bisschop Gui van Utrecht in 1311-1313. -
Amsterdam : J. Allart Rietberg, 1836. - 336 p.
Roman over de laatste opstand van de Stellingwervers tegen de bisschop van Utrecht en de belegering van het bisschoppelijk slot, het Oldehuis te Vollenhove.

Geertsema, G.
Hein krijgt berouw. - Alkmaar : Kluitman, 1933. - 160 p., jeugdverhaal
De goed gevulde beurs van een bakkersknechtje, verloren tijdens de najaarskermis in Vollenhove, wordt dankzij de speurzin van een vriendengroepje opgespoord. Het verhaal speelt zich af in en rond Vollenhove, terwijl er uitstapjes worden gemaakt naar Zwolle en Schokland.

Grilk, Piet, en Wim van Leening (Piet Grilk is pseud. van Pieter Terpstra).
De duikhoek. - Bolsward : Osinga, 1947. - 259 p.
Om gedwongen tewerkstelling in Duitsland te ontlopen, duiken tijdens de Tweede Wereldoorlog veel mannen onder in de Noordoostpolder, om grondwerk te verrichten. De mannen worden in werkkampen ondergebracht. Een bezield en met humor doorspekt relaas van leven en werken in deze mannengemeenschap. Aan Vollenhove worden twee hoofdstukken gewijd.

Heerde, G. van
De strijd om de Toutenburg : een verhaal uit het begin der 14e eeuw. - Groningen : Haan,
1950. - 144 p., jeugdverhaal
Historisch verhaal over de strijd tussen ridder Georg Schenck (1480-1540) van de Toutenburg en de Heer van Kuinre, met als inzet het landgoed van Steenwijckerwold. Het verhaal speelt zich af op het slot 'De Toutenburg' bij Fulhaho (Vollenhove) en bij Sint Jansklooster.

Heerde, G. van
De rode marskramer. - Groningen : Haan, 1951. - 141 p. jeugdverhaal, vervolg op 'De strijd om de Toutenburg'.
De strijd tussen ridder Schenck van de Toutenburg en de Heer van Kuinre zet zich voort. Het verhaal is afwisselend gesitueerd in Zwol (Zwolle), het 'bos van ongenade' tussen Fulnaho (Vollenhove), Steenwijck, en Kuinre, in Vollenhove, op kasteel Toutenburg en in Sint Jansklooster.

Heerde, G. van
In dagen van gevaar. - Den Haag : Voorhoeve, [1954]. - 77 p., jeugdverhaal
De koksjongen van havezathe 'Cannevelt' te Vollenhove is koerier in de Tachtigjarige Oorlog.

Heerde, H. van, schrijvend onder het pseudoniem Havanha: de avonturen van Garriet Jan en Annegien, in 11 delen en op diverse manieren gebundeld. (1956 - 1966)

Hooning, Frouck van der
Evelyn ontdekt het leven. - Hoorn : WestFrie sland, 1979. - 144 p., jeugdverhaal
Een tiener groeit op in het stadje Vollenhove en ziet gelijkenissen tussen haar leven en dat van haar middeleeuwse voorouders.

Hooning, Frouck van der
Evelyn en Marjoke helpen elkaar. - Groningen : De Vuurbaak, 1975. - 179 p., jeugdverhaal De nichtjes Evelyn uit Vollenhove en Marjoke zijn een grote steun voor elkaar wanneer de verloofde van Evelyn een ongeluk krijgt en Marjoke lang het bed moet houden vanwege een ernstige ziekte. Het verhaal speelt in de jaren zestig.

Mondria, Henk
Thuisvaart. - Kampen : Kok, c. 1940. - 250 p.
Een vissersgezin uit Vollenhove aan het eind van de 19e eeuw wordt bedreigd in haar bestaan.

Mondria, Henk
Louwke de zorgeloze. - Kampen : Kok, 1941. - 237 p.
Een levenslustige jonge visser uit Vollenhove wordt door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 werkloos, maar na een zeer moeilijke periode vindt hij tenslotte zijn geluk in een ander beroep en in het huwelijk met het meisje dat hem ondanks alles is trouw gebleven.

Oven, Ro van
Op den Dam no. l. - Amsterdam : Nederlandsche Keurboekerij, 1938. - 271 p.
Roman over het leven van Evert Maaskant, geboren (1770) en opgegroeid in Vollenhove.
Op 17- jarige leeftijd breekt hij voortijdig zijn theologische studie aan de hogeschool te Franeker af en trekt naar Amsterdam, waar hij trouwt en op de Dam no. l een kunsthandel vestigt, die hem eer en aanzien brengt. De politieke situatie in de beschreven periode (ca. 1770-1835) dient als achtergrond voor het boek, waarin sommige personages gefingeerd zijn en andere echt hebben bestaan.

Schaap, Eduard het (ps. van Adolf Melchior)
Rambam, de draak van Schokland. In: Ware en onware verhalen van Eduard het schaap. -
Haarlem : Gottmer, [1948]. -p. 107-138., jeugdverhaal
Met veel grappige tekeningen gelardeerd verhaal over een gemene draak, die op het onbewoonde Schokland mensen gevangen houdt. Nadat alle mannelijke leden van een Vollenhoofs vissersgezin door hem overmeesterd zijn, komt het slimme zusje eraan te pas om met een list de draak te overmeesteren en het gezegde van vader Cats "één vrouw is duizend mannen te erg" waar te maken.

Vis, J.
Bolle. - Den Haag : Voorhoeve, 1939. - 191 p.
Een in Vollenhove spelende roman, waarin een visserszoon alleen maar liefde heeft voor de zee en de visserij, totdat zijn ideaal verloren gaat bij de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en hij tenslotte zijn geluk vindt bij de 'Grote Schipper'.

Wielick, Han
De uiterste grens : historische roman over het Rampjaar 1672. - [S.l.] : Antropogeen, 1988. - 333 p.
Als Arjen zijn grote liefde ontmoet besluit hij eerst op zee geld te verdienen en raakt dan in de strijd om de handel op zee verzeild. Terug in de Stellingwerven wordt de omgeving door de Münsterse troepen van 'Bommen Berend' 'bezocht'. Van Overijssel worden de volgende plaatsen genoemd: Hasselt, Kuinre, Blokzijl, Zwolle, Staphorst, Steenwijk, Deventer, Mastenbroek, Kampen, Genemuiden, Zwartsluis en Vollenhove genoemd.

Brom, Elias.
De Melkkan van Lieve Tijmhistorische roman over Zuiderzeevisser ‘Lieve’ Tijm die in november 1915 bij Lemmer het gezin van de Belgische vrachtschipper Twan DeLaere uit het kolkende water van de Zuiderzee redt. - 2009, uitgeverij De Boot, Arnhem. 
In de steek gelaten door een verzuilde charitas, de plaatselijke politiek en bevolking neemt Lieve Tijm de zes berooide schipbreukelingen tot het late voorjaar van 1916 op in zijn huisje aan de Haven in Vollenhove. Ze overleven van dag tot dag, wachtend op wat Tijm aan voedsel en geld binnenbrengt. Er is armoede, ontbering, maar ook solidariteit.