Een kanonskogel, enkele munten en een stervormig ridderspoor uit de middeleeuwen. De windvaan van kasteel Toutenburg. Het porseleinen, met goud belegd serviesgoed dat koning Lodewijk Napoleon meebracht in 1809 bij zijn bezoek aan landgoed Old Ruitenborgh. Modelvissersboten als de schokker, botter en bons. Of de paarse fluwelen schoenen die barones Sloet van Old Ruitenborgh droeg bij het huwelijk van koningin Juliana en Bernhard in 1937. 
In het op zaterdag 13 september 2008 geopende Stadsmuseum Vollenhove, toen nog 'Cultuur historisch Centrum Land van Vollenhove' (of kortweg 'CHC') is deze rijke historie bijeengebracht in vitrines en kabinetten.

Er is een helder, ruim museum ingericht dat niet meer te vergelijken is met de situatie van voor 2005, de Oudheidkamer in het voormalige koetshuis van havezate Marxveld. Men organiseert jaarlijks een nieuwe wisseltentoonstelling, en rond de Kerst worden kerstgroepen uit de hele wereld getoond.

De vaste tentoonstelling bestaat uit vier kabinetten met onder meer de geschiedenis van visserij en adel. De maquette van de middeleeuwse burcht en regeringscentrum 'het Olde Huys' staat als pronkstuk in een grote zaal waarin ook aandacht voor de havezaten. Bij 'kerk en geestelijkheid' o.a. bodemvondsten van Clarenberg. Roel Zwiers is trots op zijn creatie. "Zo compleet als hier heeft het in werkelijkheid nooit bestaan. Deze weergave beslaat vier eeuwen." Samen met Henk Dikken voltooide hij in september 2011 zijn tweede historische meesterstuk, een maquette van kasteel Toutenburg. Ook deze maquette is in het museum te bewonderen. En in september 2015 volgde de Rollecate, ooit een creatie van de bekende architect Vingboons.

Er is een bibliotheek met boeken over en uit de streek. In een andere ruimte kunnen historische documentaires op een groot beeldscherm worden bekeken, evenals een 3D-animatie op basis van een stadsplattegrond uit 1649. 

Een team van vijftig vrijwilligers houdt de boel draaiende, waaronder steeds twee dienstdoende gastheren of -vrouwen. Deze staan de bezoeker graag te woord en beantwoorden vrijwel alle vragen over de historie van Stad en Land Vollenhove. Het Stadsmuseum geeft ook het kwartaalblad Kondschap uit, donateurs krijgen het gratis thuisgestuurd.

Het Stadsmuseum Vollenhove is gevestigd in de Bisschopstraat op nummer 36, tegenover havezate 'de Haare' en vlakbij de Kleine of Mariakerk. Zie voor openingstijden en alle activiteiten: www.chcvollenhove.nl