Pinksterrijden op platte boerenwagens door Vollenhove en over het Land VenoPinksterrijden is een oud volksgebruik, in Nederland verder alleen (nog) bekend op Schiermonnikoog tijdens het Kallemooifeest. Het is eigenlijk een soort vruchtbaarheidsrite. Vroeger vond het daar plaats op opgeschilderde boerenwagens door paarden getrokken. Na een korte periode, dat hiervoor gemotoriseerde paardenkrachten werden gebruikt, is een aantal jaren geleden de traditie van de boerenwagens met paarden weer in ere hersteld. Het Pinksterrijden is terug te voeren tot vroegere tijden, toen men in het voorjaar in een zogeheten ommegang, vruchtbaarheid over het gewas ging afsmeken. Dit soort feesten vond men in vroegere tijd in vele plaatsen, maar zijn nu vrijwel allemaal verdwenen. In Duitsland kent men nog wel optochten met Pinksteren, vaak met schutterij en met vee.

Veel ouderen in Vollenhove herinneren zich Pinksterrijden als een jaarlijk uitje van jongeren in de leeftijd 18-25 jaar, die er op boerenkarren op Tweede Pinksterdag op uit trokken, soms naar naburige dorpen. Voor de oorlog was ook het 'skutien varen'  op Tweede Pinksterdag populair, een tochtje met de dan ongebruikte visserschuit voor een pleziertochtje op zee, soms naar Schokland.

Gerrit Jan Roebers (1904–1947), boer in de Bisschopsstraat en wethouder van Vollenhove heeft vlak na de oorlog het initiatief genomen  om hier zo’n ‘ommegang’ te organiseren met kinderen op boerenwagens. Stadgenoot en kruidenier Wicher Post (1927-1971) (hij had zijn A&O winkel in het historische pand Kerkstraat 72) fungeerde vervolgens jaren als ‘trekker’ voor dit Venose Pinksterrijden, altijd langs een vaste route over ‘het land Veno’, met standaard een stopplaats in de Poepershoek voor ranja. Hij deed dat vanuit de gymnastiekvereniging Flevo, waarbij ook Harm Boes en Klaas Vis betrokken waren.

Pinksterrijden op platte boerenwagens, in plaats van paarden nu door tractoren getrokkenDit particulier initiatief werd op zeker moment - ergens eind jaren 1960 - vanwege de dreiging tot uitsterven overgenomen door de 4V’s, waar Wicher Post ook bestuurslid van was geweest. Inmiddels voorziet het al weer jaren in een behoefte: er doen steeds zo’n 250 kinderen aan mee waaronder die van plaatselijke campinggasten.

In 2001 doet een regionaal dagblad verslag:

Op 2e pinksterdag werd wederom het traditionele pinksterrijden door de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken georganiseerd.

Het weer was droog en af en toe een klein zonnetje zorgde er voor dat iedereen het naar de zin had. Gezien de opkomst kan wederom gesproken worden van een succes, een kleine 260 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, lieten zich vervoeren op platte wagens. Hiervoor waren dit jaar een 13 tal tractoren met wagens nodig, die vervolgens in optocht over het prachtige Land van Vollenhove een rit van ongeveer 2 uur maakten. Onderweg werd twee maal gestopt, tijdens de eerste stop werd snoep aan de kinderen uitgedeeld en koffie aan de chauffeurs en begeleiding, tijdens de tweede stop werd drinken uitgedeeld. Aan het einde van de rit werd vervolgens nog een ijsje aan alle kinderen uitgedeeld.

IDe chauffeurs bij Pinksterrijden zijn vrijwilligers die er gelukkig meestal plezier in hebben en al jaren meedoenmiddels kan gesteld worden dat een traditie is opgebouwd, waarbij de vrijwilligers met of zonder tractor en platte wagen, een belangrijk deel vormen waarop deze traditie steunt. Dit blijkt ook wel uit het feit dat een aantal deelnemers reeds jaren mee doet, dit jaar werd er in het bijzonder even stil gestaan bij het feit dat de heer G. de Jonge inmiddels voor het 30e jaar mee reed met zijn tractor en platte wagen. 

De organisatie bedankt alle vrijwilligers en het Hervormd Groot Burgerweeshuis (voor de toegekende subsidie die dit evenement mede mogelijk maken) en hoopt u volgend jaar terug te zien.