De Rooms Katholieke begraafplaats lag aanvankelijk vlak buiten de stad, aan wat nu de Weg van Rollecate is. Inmiddels is het omringd door bebouwing, vooral op het industrieterrein de Weyert.

Fraai is de kapel, waarvan de eerste steen gelegd door "onzen Pastoor den WelEerw. Heer R.E.T. Rutjes  September 1882". In de kapel, die 's zomers geopend is, het beeld Moeder der Smarte / Mater Dolorosa. Dit beeld is gemaakt in 1884 door Leopold Planckaart in Moute-Brugge, St. Denys Westrem bij Gent in BelgiĆ«. Het beeld is afkomstig uit de parochie Lierderholthuis en na een grondige restauratie hier geplaatst in het jaar 2000.

Voor de kapel het kruisbeeld, ook gerestaureerd in het jaar 2000.

Bijzonder op deze begraafplaats, die nog steeds in gebruik is, zijn de graven van de laatste mensen die nog op Schokland geboren zijn en die in 1859, bij de ontruiming, hun nieuwe woonplaats in Vollenhove vonden en daar in de parochie werden opgenomen. Veel van hun nazaten wonen nog steeds in Vollenhove. Het gaat om 10 graven waarvan 8 in het veld links naast de kapel, in totaal 17 personen waarvan de oudste in 1835 is geboren.