gebeurtenis 16e eeuw

Vollenhove werd in de 16e eeuw de stad van waaruit heel Noord- en Oost-Nederland werd bestuurd. Dit dankzij de stadhouder, die er drost was geweest, en er nu een kasteel bouwde. De Opstand gooide roet in het eten. De toenmalige stadhouder sneuvelde en Vollenhove kwam in de frontlinie te liggen. Gelukkig bleef de oorlog hier beperkt tot enkele snelle overvallen van de watergeuzen.

De beeldenstorm in 1578
De Opstand (1568-1648) - omwenteling voor Vollenhove
De slag bij Heiligerlee (1568)
Graaf Van Aremberg weet beeldenstorm te bezweren (1566)
Inauguratie Philips II in Brussel, de Triomphes de Binche (1549)
Jean de Ligne en de joden in Noord-Nederland (1563)
Ridders in de Orde van het Gulden Vlies, 1546 te Utrecht
Schenck en de stormvloed op de Zuiderzee (1507)