gebeurtenis 17e eeuw

De zeventiende eeuw was in zekere zin ook een gouden eeuw voor Vollenhove. Ondanks het verdwijnen van de stadhouders bleef er een regionale bestuursfunctie: het drostambt Vollenhove was één van de drie kwartieren in de provincie Overijssel. De ridderschap, waarvan vele leden in Vollenhove bleven wonen, werd gereguleerd waardoor havezaten werden aangewezen en een naam kregen. De economie in Vollenhove draaide op de adellijke families. Er waren overigens goede verbindingen over het water met Amsterdam, waardoor men ook in Amsterdam ging werken en wonen, en omgekeerd. Veel fraaie burgerhuizen werden gebouwd in de Kerkstraat, na een brand rond 1675 en de oorlogshandelingen van Berend van Galen.

Het vriendenboek van Anna op de Toutenburg (1611)
Katholieken in Vollenhove na de reformatie (1632-1689)