gebeurtenis 18e eeuw

De 18e eeuw was in Vollenhove het tijdperk van de elite, zeventien adellijke families die op havezaten woonden en daarnaast enkele voorname burgers die het bestuur van de stad vormden. Totaal kende de stad zo'n 1000 inwoners. In 1748 werden ze geteld.

Familiedrama in Vollenhove: de zwagermoord (1723)
Garnizoenen op het Oldehuis
Plooierijen (1703)