gebeurtenis 19e eeuw

De 19e eeuw begon met de Franse tijd. De adellijke families verloren hun rechten, inkomsten en op den duur veel bezittingen. Hun verlaten havezaten werden gesloopt, op vijf in de stad en één daar buiten na. De economie schakelde om naar de visserij. Er kwam een binnenhaven, die snel vol lag met schepen, mede door de komst van de Schokkers die van hun eiland af moesten. De visserij floreerde door goede vangsten en de vloot groeide tot meer dan honderd schepen. Er kwam een nieuwe elite van gegoede burgers, die de toren van de kleine kerk verhoogde en het onderwijs verbeterde. Koffiehuis Seidel werd gesticht, een succesvolle stroopfabriek en de zuivelfabriek.

Bezoek van de koning in 1809
Brand van 1868 in de Voorstad
Calicotweverij als armoedebestrijding (1834-1853)
De mensch wikt; God beschikt (1872)
De storm van 24 januari 1884
Doortocht van kroonprins Willem Frederik (1820)
Dubbele moord op De Voorst (1878)
Durgerdammer vissers 14 dagen op een ijsschots (1849)
O, rampzalig Vollenhove! Over pastoor Van Lammeren 1844-1846.
Oldehuis: van fort naar fabriek? (1854)
Schokkers op het Kalverenbosch
Toon de Robbe en de ballonvaarders (1888)
Walvis bij Vollenhove (1848)