gebeurtenis 20e eeuw

De twintigste eeuw in Vollenhove kende veel veranderingen. De visserij verdween door de komst van de Noordoostpolder. De economie schakelde om naar de bouw van woningen en boerderijen in de polder, later kwamen daar het Waterlab - dat ook weer verdween - en het Luchtvaartlab. Het Waterschap verdween, de zuivelfabriek, en na enkele herindelingen de gemeente ook. De twee laatste door de adel bewoonde havezaten werden eerst omgebouwd en gebruikt door de gemeente en vervolgens verkocht aan particulieren. De vissersbuurt werd volledig gesloopt, maar het gebied volgebouwd met nieuwe woningen nadat er ook al hele wijken buiten het oude stadsgebied waren gekomen. Vollenhove groeide van 1200 naar ruim vier duizend inwoners.

'De dood van Geertien is een duistere zaak' (1975)
De laatste twee gaten worden gesloten (1940)
De ondergang van de VN 113
De Poeleboer en Seyss-Inquart (1940)
De schatgravers van Vollenhove (1974)
Dokter Halbertsma (1864-1922)
Geen rozegeur en maneschijn op het Fort van Vollenhove (1956)
Havezate Den Oldenhof past zich aan (1985)
Het leven op De Oldenhof in de periode 1902 - 1973
Huwelijk Roƫll - Sloet van Marxveld (1904)
In de greep van de angst voor de rode haan (1970)
Koninklijk bezoek aan Vollenhove in 1921
Opgravingen buiten de Grote Kerk (1973)
Twee joodse mannen uit Vollenhove weggevoerd (1942)
Tweede Wereldoorlog in en rond Vollenhove (1939-1945)
Vliegtuigcrash in het Boschwijde (1944)
Vollenhove 600 jaar stad (1954)
Zeven Vollenhoofse burgers opgepakt (1945)