Op zaterdag 28 mei 1921 brachten koningin Wilhelmina en prins Hendrik 's middags een bezoek aan de Stad Vollenhove, als onderdeel van een bezoek aan Zwolle en de Kop van Overijssel. Daarbij was ook prinses Juliana aanwezig. De prinses had daaraan voorafgaand een puntertochtje gemaakt in Giethoorn. De punterstok, die toen voor haar werd gemaakt, is lange tijd bewaard op het gemeentehuis in Vollenhove (toen nog het oude stadhuis).
Ter gelegenheid van het bezoek was de stad prachtig versierd. Op de plaats van de vroegere Landpoort had men een ereboog opgericht, een specialiteit van de bevolking in die jaren. Jonkheer van Suchtelen van de Haare, in die dagen burgemeester, ontving het hoge bezoek op het stadhuis. Vervolgens bracht het gezelschap een bezoek aan de haven. Daar had de hele vissersvloot zich verzameld. Elke boot was gepavoiseerd, met groen bekleed en voerde de vlag in top. Erewacht van de vrijwillige bijzondere landstormOp de wal lag de reddingboot ,,Juliana" en natuurlijk maakte de prinses een praatje met de schipper. Vervolgens bezocht het gezelschap het gemaal A.F. Stroink aan de dijk naar Blokzijl, dat op 9 juni 1920 door de Commissaris van de Koningin officieel was geopend. Daar werden diverse hoogwaardigheidsbekleders voorgesteld, waaronder bouwer van het gemaal de ingenieur Verloren van Themaat. Er werd een gedenkboek aangeboden en er werd wat gedronken. De 'Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm' vormde een erewacht, van welk gebeuren de leden later een foto ter herinnering kregen.
Prinses Juliana was met een andere auto al naar De Oldenhof' gereden, om de thee te gebruiken met haar gouvernante freule Isabella Sloet die daar met haar zuster freule Jeanette woonde (zie: Het leven op De Oldenhof in de periode 1902 - 1973). Later arriveerden ook de koningin en prins op dat landgoed. Aan het begin van de avond reed men via Zwartsluis en Hasselt terug naar Zwolle. Daarmee kwam een einde aan een voor Vollenhove indrukwekkend bezoek.

boekje met krabbels van de koninklijke familieIn een boekje, teruggevonden op De Oldenhof en nu getoond in het Stadsmuseum, was geschreven:

Wilhelmina, 28 mei 1921. Herhaling van mijn eerste bezoek aan den Oldenhof. In dankbare herinnering van al hetgeen mijn lieve Elisabeth en mijn lieve Bella voor mij geweest zijn en nog zijn. 
Hendrik 
Juliana, Voor Tante 
Oldenhof, 28 mei 1921 

Met Elisabeth bedoelde Wilhelmina de in 1904 met baron Roëll getrouwde zuster van beide freules, Catharina Elisabeth Boudewina die hofdame van haar was. Bij die gelegenheid bezochten koningin en prins Vollenhove ook. 'Bella' staat voor Isabella.