Albertus Maria de Boer (1861-1944), in Schokker klederdracht, schudt de hand van Reichskommissar Seyss-Inquart. Locatie: het Schuttegien, tegenover restaurant Seidel in Vollenhove. Seyss-Inquart kreeg in 1946 van het oorlogstribunaal in Neurenberg de doodstraf opgelegd, die in hetzelfde jaar nog werd voltrokken.De visser Albertus Maria de Boer (1861-1944), bijgenaamd Abe de Poeleboer, was een bekende figuur in Vollenhove. Hij was een zoon van de visser Jan Abe de Boer (1822-1864) en Maria Harms Corjanus (1826-1912), beiden geboren op Schokland. Op 21-8-1890 trouwde hij in Vollenhove met Neeltje Kwakman (1866-1958), een dochter van de Volendammer visser en winkelier Cornelis Cornelisz Kwakman (1806-1880) en de Schokkerin Anna Alberts Konter (1828-1918).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, eind augustus 1940, kreeg Abe, toen al oud en blind, een oproep van de burgemeester om in zijn mooiste pak, zijn Schokker klederdracht, op het gemeentehuis te verschijnen.

Thuisgekomen vertelde hij familie en buren, dat hij met een hoge Duitser op de foto was gekomen. Korte tijd later bleek tot zijn schrik en tot schrik van familie en vrienden, dat die hoge Duitser in werkelijkheid de Oostenrijker Seyss-Inquart was, die door de Duitsers was aangesteld als Rijkscommissaris van Nederland.

Er was op niet zo fraaie wijze misbruik gemaakt van Abe's blindheid en schuchterheid ten aanzien van "hoge heren". De foto verscheen ook nog in de krant!

Enige tijd later zat een kleinzoon van Abe in de bus, en sprak met iemand van het verzet. Enkele onvoorzichtige uitlatingen wekten de argwaan van een eveneens in de bus gezeten NSB-er. De kleinzoon van Abe werd opgesloten in het beruchte Oranje-Hotel, de Scheveningse strafgevangenis, in afwachting van transport naar Duitsland. Een broer van de gevangene is toen bij de krant, waarin de zo betreurde foto was verschenen, gaan vragen om een afdruk ervan. Met deze foto trok hij naar de gevangenis. "Hoe kunnen jullie een kleinzoon van de man die hier met Seyss-Inquart op de foto staat, gevangen houden?...."

Door deze woorden wist hij te bereiken dat er een procedure op gang werd gebracht, die tenslotte leidde tot de invrijheidstelling van zijn broer. Die vreselijke foto waarover de hele familie in rep en roer was geweest, had dus ook goede diensten bewezen. En de Schokker dracht had daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Ab en Bruno Klappe, Eindhoven

Bron: Het Schokker Erf nr. 41 (mei 1999).

Foto: Albertus Maria de Boer (1861-1944), in Schokker klederdracht, schudt de hand van Reichskommissar Seyss-Inquart. Locatie: het Schuttegien, tegenover het voormalige stadhuis van Vollenhove. Seyss-Inquart kreeg in 1946 van het oorlogstribunaal in Neurenberg de doodstraf opgelegd, die in hetzelfde jaar nog werd voltrokken.