De kamp, langzamerhand ontstaan vanaf 950 bij het bisschoppelijke kasteel Oldehuis, is opgedeeld door een nieuwe straat (tegenwoordig de Kerkstraat) die overgaat in de weg naar de buurtschappen Leeuwte en Zuurbeek. Vanaf dit moment groeit de plaats langzaam maar gestaag naar een echte stad waarvan de rechten in 1354 door bisschop Jan van Arkel worden bezegeld. Zie ook de situatie rond 1425, met de eerste omgrachting van de stad.