Vollenhove had in 1354 stadsrechten gekregen van bisschop Jan van Arkel. Er werden daarna grachten gegraven en wallen opgeworpen.

Met p worden de poorten aangeduid: de Voorstpoort, de Vispoort (Vosken) en de Oostpoort (die later bij de oostelijke uitbreiding van de stad verdween en vervangen werd door de Landpoort). Enkele adellijke huizen komen zo in de stad te liggen: het huis van Magister Hagen (later is dat Oldhagensdorp), het huis van de familie Rutenberg (Oldruitenborg) en Nijerwal (N) welk huis zijn naam zelfs aan deze uitbreiding ontleende. Met P wordt de Plattenburg aangeduid (in feite Oldplattenburg). De kapel behoorde bij het H. Geest Gasthuis. De OLV Kerk of Mariakerk werd omstreeks deze tijd gebouwd als stadskerk

De Wheeme bleef buiten de stad liggen, de pastoor liep via de Voorstpoort door de 'Pastoorsteeg' (nu Haven) naar de parochiekerk, vanaf plm. 1480 de Grote of St. Nicolaaskerk (en vanaf plm 1200 de voorganger daarvan).

Zie verder de uitbreiding van de stad Vollenhove rond 1525.