De stadsgracht wordt naar het oosten verlegd. De Nieuwestraat (Kerkstraat) wordt onderbroken en verlegd richting de nieuwe Landpoort in de Achterstraat (Bisschopstraat). Ook de Hofstraat of Achtersteeg (nu Groenestraat) komt via een bocht bij de Landpoort uit.

Met W worden de twee nieuwe waltorens aangeduid. Met R wordt het (oude) raadhuis aangegeven. K staat voor de nieuwe, grote kerk. Buiten de stad lag al een eeuw lang het klooster Clarenberg. Rond de tijd van deze kaart werd het kasteel Toutenburg gebouwd door Georg Schenck, kort daarna stadhouder van heel Noord-Nederland en Overijssel.

Op deze kaart worden verder ook de landgoederen Rollecate en Tweenijenhuizen, rond de gelijknamige havezaten, aangegeven.

De hier geschetste situatie komt overeen met die zoals geschetst door Jan van Deventer omstreeks 1560 en bleef eeuwenlang nagenoeg onveranderd. De schets van de naar de zuidelijke Nederlanden gevluchte Vollenhovenaren Jan Vos en George Westendorp uit 1597, uit hun geheugen getekend, toont ook globaal hetzelfde. Zie verder ook de zeer gedetailleerde kaart van Blaeu, gemaakt in 1649.

Vanaf deze tijd bleef de situatie nagenoeg onveranderd tot plm. 1920 toen de sociale woningbouw zijn intrede deed.