Nieuw Clarenberg, gefotografeerd vanaf de Laan van ToutenburgDoor het ontstaan van een wachtlijst voor het rusthuis van de diaconie werd eind jaren 1960 door de toenmalige gemeente Vollenhove het initiatief genomen om een streekcentrum voor bejaarden te bouwen. Met name de kerken hebben veel medewerking verleend.

De Twee Ankers, bejaardentehuis aan het Franse Pad van 1971-1996In 1971 namen de eerste bewoners hun intrek in De Twee Ankers, een voor die tijd modern geoutilleerd bejaardenhuis met 75 plaatsen en 15 aanleunwoningen.

In 1992 werd toenadering gezocht met de Talmahof in Emmeloord en in 1993 werd gestart met een substitutieproject: verpleeghuiszorg in een verzorgingshuis voor 12 bewoners. 
In oktober 1995 kwam het nieuwe centrum in Vollenhove gereed, met de naam Nieuw Clarenberg.  De naam is ontleend aan het vroegere vrouwenklooster Clarenberg (1405 - 1633), gelegen op deze plaats die tot dan de Begijnenkamp werd genoemd.

Het complex omvat naast een verzorgingshuis enkele reeksen seniorenappartementen (aanleunwoningen) en een medisch centrum. De volgende straatnamen komen voor op het complex: Anijs, Bieslook, Karwij, Kervel, Koriander, Laurier, Marjolein, Munt en Venkel. Het zijn allemaal namen van kruiden die doen herinneren aan de kruidentuin die vroeger deel uitmaakte van een kloostercomplex zoals Clarenberg dat eens was.

Begin 1997 vond een fusie plaats tussen twee zorginstellingen in Steenwijk en een zorginstelling in Vollenhove, waaruit de Stichting Verzorgd Wonen Noordwest-Overijssel ontstond. Inmiddels is de Zorggroep Oude en Nieuwe Land de exploitant van het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg beschikt over vijftig ruime verzorgingshuisappartementen, waarvan er vier voor tijdelijke bewoning zijn ingericht. Tevens zijn er in het huis, op de begane grond aan de Venkel, vijf verpleeghuisplaatsen voor mensen met lichamelijke beperking. Aan de Groenestraat zijn drie woningen ingericht voor negentien dementerenden. Nieuw Clarenberg is de eerste locatie van de Zorggroep waar het kleinschalig groepswonen is gerealiseerd. Daarnaast zijn er honderd aanleunwoningen in het woonzorgcentrum die eigendom zijn van woningcorporatie Wetland Wonen. Men is ook andere woonvormen aan het onderzoeken, zoals 'inclusief wonen' (2020).