Kerkplein 12 in Vollenhove, rijksmonument - voormalig postkantoor, kruidenierswinkel, kledingwinkel - nu restaurantKenmerkend voor de 17e eeuwse huizen in Vollenhove zijn de dwarse eenlaagse huizen met schoudergevel, waarvan het vroeg-zeventiende-eeuwse Kerkplein 12 het oudste voorbeeld is. Op de schouderstukken zijn hier overhoekse pinakels geplaatst.

De topgevel was eerder voorzien van een pleisterlaag. De topgevel is voorzien van vier overhoeks geplaatste pinakels, die elk voorzien zijn van een afdekplaat van zandsteen. In de geveltop bevindt zich een tweedelig venster, elk deel is door roeden verdeeld in acht ruitjes. Boven het venster bevindt zich een gemetselde ontlastingsboog met daarboven een rond venster en een sieranker in het bovenste deel van de geveltop. De geveltop heeft een rechte afsluiting die tussen twee pinakels voorzien van een afdekplaat van zandsteen. De scheiding tussen de geveltop en het onderste gedeelte van de gevel wordt gemarkeerd door een reeks dwars geplaatste stenen, waarboven vijf wapens zijn aangebracht, waaronder het wapen van Vollenhove. In het beneden deel van de gevel bevindt zich rechts de ingang en links daarvan twee vensters. Ook deze vensters bestaan uit twee delen. De onderste delen zijn door roeden in twintig ruitjes en de bovenste delen in vijftien ruitjes verdeeld.

detail stadskaart Blaeu uit 1649, op de kopHet huis is mogelijk gebouwd voor Hendrick Lamberts Bannier (ca. 1581 – 1659). Zijn schuur grensde aan het terrein van havezate Oud-Plattenburg. Zie hieronder de kaart van Blaeu uit 1649, de kadasterkaart van 1832 en die van 1957.

Oudste eigenaar in het kadaster is Jan van Dingstee (1775 Hasselt-1866), griffier van het vredegerecht in Vollenhove en vanaf 1818 gemeentesecretaris. Zijn zoon ging naar de Franse school, ook aan het Kerkplein, en werd daar uiteindelijk tekenleraar. In het Stadsmuseum Vollenhove hangt een schilderijtje van hem. De kavel was toen nog 850 m2 groot, daar werd langzamerhand veel van afgeknabbeld, o.a. in 1855 (53 m2) en in 1870 (340 m2). Het huis kende vervolgens verschillende eigenaren, waaronder stadsmolenaar Beens, zijn schoonzoon en vervolgens zijn kleinzoon tot die naar Hengelo vertrok.

Van 1927-1949 was dit pand het post, telegraaf en telefoonkantoor van Vollenhove, vanaf 1939 bestierd door de familie Greven, daarna kruidenierswinkel van Anton Soeters tot 1965. Vervolgens was er een modewinkel in gevestigd, van Annie Kwakman-Duin, met de naam Cartouwe. Een naam afgeleid van de herberg die ooit iets verderop was gelegen, op de plek waar nu restaurant ‘De Herberg’ is.

Vanaf 1971 was in het pand een restaurant gevestigd, “De Vollenhof” (van Piet Bos), later “Eetkamer” geheten, vervolgens “Cartouwe”,  toen “Buikje van Saan” en nu “Robuust”.

detail kadasterkaart 1832  detail kadaster kaart 1957

Het pand werd gerestaureerd en verbouwd rond 1970. De volgende tekeningen geven de situatie aan in 1966, toen het een rijksmonument werd: