Bisschopstraat 30, voormalige stadsboerderijRijksmonument nummer 10540, sinds 1966. Kadastrale aanduiding Vollenhove A 1415
Omschrijving: eenvoudig pandje met wolfdak en gepleisterde gevel.

Is dit een stadsboerderij? Gezien het uiterlijk wel, en ook de geschiedenis geeft aan dat er een veehouder (ex-molenaar) woonde. Voor diens zoon Jan, in het kadaster aangegeven als landbouwer, zal het een boerderij zijn geweest – vermoedelijk tot 1896. Het oorspronkelijke huis en erf was een stuk groter, en mogelijk al een boerderij horend bij een havezate.

Het lijkt er op dat er in 1851 een nieuw boerderijtje werd gebouwd op de oude fundamenten van het boerderijtje van de baron Jan Willem Sloet van Oldruitenborgh. Mogelijk hoorde dit bij zijn havezate Lindenhorst aan de overkant, bijvoorbeeld als koetshuis en woning van de koetsier (zoals ook aan de overkant van de straat bij Plattenburg). Jan Willem Sloet (1792-1863), zoon van Anthony Sloet van Oldruitenborgh (1769-1853) was gepromoveerd in de rechten (1816), vanaf 1837 inspecteur der registratie (verificateur) en vanaf 1840 dijkgraaf. Hij had in 1825 Lindenhorst laten verbouwen, woonde er tot zijn overlijden in 1863. Zijn vrouw kocht in 1864 De Haare er bij en gebruikte het hele complex waartoe in 1832 ook een stal behoorde (nu cafetaria De Haare).

detail kadasterkaart 1832 In 1834 kocht voormalig molenaar Hendrik van der Linde (1783-1849) het pand en het terrein, grenzend aan de toegang tot de Kleine of Mariakerk. Hij was toen koster en begrafenisondernemer. Zoon Jan (1812-1896), in 1832 getrouwd met Hendrikje Jarringa (1809-1888), verbouwde het of bouwde er nieuw. Hij was ‘watermolenaar’. De oude waterkelder (cisterne) bleef, in de muren zitten nog de oude lampnissen.

De volgende eigenaar was kleinzoon Jan Jans van der Linde (1847-1931), in 1896 getrouwd met Hilligje Roelofs van der Linde (1862-1935). Hij was molenaar van het Waterschap Vollenhove (1363-1996) – dus ook watermolenaar. In 1935, na hun beider overlijden, werd het verkocht aan Jan Hendriks van der Linde (1909-?) uit Blankenham,  die toen al vier jaar in Vollenhove werkte bij een bakker. Het adres was toen Bisschopstraat 213.

In 1962 kwam melkventer Hendrik Aarsen (1916-1997) hier te wonen, tot 1968 toen het pand werd gekocht door horecaman Piet Hein (1931) die er antiek verkocht, en het pand in 1972 verkocht aan Lammigje Huisman-van de Berg, die slechts een jaar eigenaresse bleef. Vanaf 1973 is het eigendom van de familie Van Rosmalen, die er ook woont.