De 24 adellijke heren en 2 dames bij de feestelijke inwijding van de opvolger van keizer karel V waren dezelfde die enkele tientallen jaren later de hoofdpersonen waren in de burgeroorlog in de Nederlanden, beter bekend als de Tachtigjarige Oorlog.
Ook Jean de Ligne was er bij, 24 jaar oud, als kersverse stadhouder (of landvoogd) van de Noordelijke Nederlanden.
Maar ook Willem de Zwijger, prins van Oranje, toen 16 jaar, en al 5 jaar onder bescherming van het hof in Brussel. Charles de Lalaing, graaf van Hoogstraten en Heer van Borssele en via zijn vrouw graaf van Renneberg (1506-1558) en zijn broer graaf Philippe de Lalaing, Baron van Escornaix en van Montigny (1510-1555). Verder Fernando Alvarez de Toledo (1508-1582), hertog van Alva, de generaal van Karel V en later de schrik van de Nederlanden. Philippe de Montmorency-Nivelles, graaf van Hoorn, later in ongenade gevallen en op 50-jarige leeftijd onthoofd (in 1568), evenals graaf Lamoral van Egmont (1522-1568). Veel van deze heren waren ridder in de orde van het Gulden Vlies.
Wanneer men de stambomen goed bekijkt, ziet men veel verwantschappen via huwelijken onderling.