Herberg "De Cartouwe" anno 2003 is restaurant "Robuust" aan het KerkpleinDe Cartouwe was de naam van een herberg. Hier vonden in de 16e tot en met de 18e eeuw heel wat vergaderingen plaats, toen Vollenhove een belangrijk bestuurscentrum was. Kartouwe betekent kanon.

In 1539 wordt Elsken Wilmsdochter genoemd als 'weerdinne in de Kortouwen' . De Cartouwe lag aan de Bovenplaats of Kerkplein. In het kerkvoogdijarchief zijn ook gegevens over dit huis. In 1627 wordt door stadssecretaris Lemker een nieuw huis gebouwd naast de Cartouwe: dat nu nog bestaande pand staat onterecht bekend als de 'voormalige Latijnse school'. Op de plaats van de Cartouwe werd in de 19e eeuw een uitbreiding van de Franse school gebouwd, in de eerste helft van de twintigste eeuw als School B bekend, daarna als gymnastieklokaal en tegenwoordig een restaurant met als naam 'De Herberg'.

Uit het stadsarchief, 1654: Jan Hartkamp had een vuilnisbak aan de stadsstraat voor het huis de Cartouwe naast het huis van secretaris J. Lemker en de stoep laten maken, waarover hij ruzie kreeg met de zoon van de secretaris en ook over de put in de schuur van de secretaris en de daarin gestelde pomp, waarop Hartkamp ook recht en toegang daarheen meende te hebben. De zaak werd op 27 juni 1654 in der minne geschikt.

Aan de weduwe van Hartkamp werd 29 januari 1660 door Burgemeester, Schepenen en Raad toegestaan om, teneinde al het vuil kwijt te raken, een 'gotien' onder de grond te mogen leggen in verbinding met de stadsgracht van Vollenhove (dat moet dan een deel van de slotgracht van het Oldehuis geweest zijn, via het aflopende Kerkplein). 

De foto rechts is van het pand aan de andere kant van het Kerkplein. Mogelijk was dit in de 16e eeuw het huis van de familie Bannier, die daarvoor ook aan de andere kant van het Kerkplein woonde. In de jaren 1930 was het postkantoor, tot 1949; daarna kruidenierswinkel van Soeters. In de jaren 1960 was er een modewinkel in gevestigd met als naam 'de Cartouwe'. Vanaf de jaren 1970 is het een restaurant. Vanaf 2008 heette dit restaurant enkele jaren ook 'de Cartouwe', nu 'Robuust'.