het Kerkplein rond 1900, met links het schuttegien

Kerkplein

Het oudste plein van Vollenhove, bij de Grote of St. Nicolaaskerk en tegenover het voormalige Stadhuis. In de eerste helft van de 20e eeuw de centrale plek van bijvoorbeeld het volksfeest. De pomp op het plein is in 2000 gereconstrueerd. Nu door zijn terrassen en aangelegen restaurants 's zomers de gezelligste plek van Vollenhove. Ook vroeger 'hangplek' van (oud)vissers, met name bij 't Schuttegien.

Hollandse Plaats of Plein

Hollandse Plein in Vollenhove rond 1900De naam is verdwenen, het plein is deels terug sinds de reconstructie van de bestrating in de Kerkstraat, in 2001. Ligt daar waar de Kerkstraat een knik maakt, splitsing met de Doelenstraat. Ook hier staat weer een pomp.

Voorpoortplein

Het plein is pas ontstaan in 1963, toen hier het huidige winkelgebied werd geconstrueerd en veel gebouwen zijn gesloopt, waaronder het voormalige cafĂ© van Jan Boes (deel van het oude poortgebouw?). Het plein is was lange tijd vooral parkeerplaats voor de klanten van de supermarkt die gevestigd was in het voormalige hotel, nu zit er een bakker in. De naam dankt het plein aan de buurt Voorstad, net buiten oftewel 'voor de poort'. Die poort was de stadspoort aan de landzijde, de Landpoort. De Landpoortsteeg komt op het plein uit.  Het plein is in 2017 opnieuw ingericht, nu de supermarkt is verplaatst. Het plein zou oorspronkelijk worden ingericht als een echt plein met zitjes etcetera, in ieder geval autovrij - maar het is gewoon een parkeerplaats gebleven vanwege de belangen van enekele aanwonende winkeliers. 'Blikveld' zou een betere naam zijn dan het huidige 'Voorpoortplein'. Op het plein staat een beeld 'Garriet Jan en Annechien' ter gedachtenis aan de Vollenhoofse schrijver Havanha (1905-1968) die op een steenworp afstand werd geboren.

Kalverenbosch

Nu deel van Gasthuisstraat. Tot 1859 was het de naam van een plein. De gemeente verkocht het aan timmerman E. Ekker Hzn en B. Schuurman voor de bouw van woningen. Bij de herinrichting in de jaren 1970 / 1980 van het gebied rond de Visschersstraat ontstond er opnieuw een plein aan de huidige Gasthuisstraat, t.b.v. parkeerplaatsen voor het winkelende publiek.

Vismarkt

Vismarkt klNu nog een zijstraatje van de Visschersstraat. Het plein is verdwenen bij herbebouwing van het in de jaren 1960 'kaalgeslagen' gebied in de jaren 1980. Lag aan het oostelijk einde van de Visschersstraat in het verlengde van het huidige straatje met de naam Vismarkt. De H. Geeststeeg kwam er op uit. Als straatnaam leeft het voort in het straatje in het verlengde van de H. Geeststeeg, naar Aan Zee. In het plaveisel op de hoek is symbolisch een vis aangebracht.

Harmen Visserplein

De naam die door toedoen van de Belangenvereniging Vollenhove Stad op 16 april 2005 is toegekend aan het (nieuwe) plein aan de Bisschopstraat, voor de Mariakerk. Hiermee wordt de nagedachtenis in ere gehouden aan politieman en verzetsheld Harmen Visser, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, daags na de bevrijding van Vollenhove, omkwam in een vuurgevecht aan de andere kant van de Noordoostpolder.