Detail kaart van Jan van Deventer uit 1560Op veel plaatsen in Nederland komt deze naam voor, waarmee een stuk land werd aangeduid - vergelijk het met een moestuin - rond de pastorie, de woning van de pastoor. Mede uit de opbrengsten van deze moestuin moest de pastoor zich in zijn levensonderhoud voorzien.

Aan de hand van één van de oudste kaarten van Vollenhove, van vóór de reformatie, kan de plaats in Vollenhove mogelijk nader worden geduid. Op het detail hiernaast van die kaart uit 1560 (J. van Deventer) ligt er een met bomen omzoomde hof midden op De Voorst, met een ontsluitingsweg naar wat nu De Noordwal heet. Rechts vormt de stadsgracht de grens van de stad, de Bentpoort is de uitgang naar het zuiden via de Bentstraat. Linksboven is de Zuiderzee.

In dat gebied werd, als zuidelijke begrenzing van de eerste uitbreiding van Vollenhove, in 1957 de straat aangelegd met de naam Wheeme.

Met de Weemekampen werd in de 17e tot de 19e eeuw een terrein aangeduid ten zuidwesten van wat nu de verlengde Bisschopstraat heet, achter de havezate (Old)Hagensdorp (later Middachten). Op het kaartje hierboven zou dat binnen de stadsgracht liggen, tussen het gebouw (de havezate?) en de Bentpoort. In een verklaring van 14 april 1659 voor het Scholtengericht van Vollenhove van iemand, die bij Jr. Hendrik Hagen gediend had, meldde deze dat Jr. Hagen altoos een hut in de Weemekamp gehad heeft om vogels te vangen en de bomen die op die strook van 2 roeden stonden, steeds door hem, zonder inmenging van iemand, gesnoeid waren. In de vergadering van de Volle Stoel van 17 juli 1660 vertoonde Jurrien Jacob Hagen tot Hagensdorp een oude acte waaruit hij de gevolgtrekking maakte, dat hij buiten de gracht eigendom had van 2 roeden breed in de Weemekamp.

Weme van de Mariakerk, aan de GroenestraatEen andere plaats met de aanduiding Weme is in 1805 onderdeel geworden van het landgoed Oldruitenborg. Het betreft hier de pastorie van de Kleine of Mariakerk. Het stuk grond is met X aangeduid op het detail van de plattegrond hiernaast, direct gelegen links achter het toegangshek dus voor de dominee of pastoor een korte afstand via de Kerksteeg naar de ingang van de kerk.

Een vermelding van de Weemeweg uit 1791:

In 1782 was de Bentpoort in verval en er werden door de Magistraat voorlopige voorzieningen getroffen De Magistraat besloot 21 augustus 1782 aan de heer van Westerholt (R. A. B. J. Sloet) door de stadsroededrager een schrijven te laten bezorgen waarin vermeld werd dat in 1696 de last van herstel aan zijn voorvaders door het bestuur der stad gedaan, thans op hem was overgegaan en met verzoek, ten einde onheilen te voorkomen, de poort te herstellen. Het College van de Volle Stoel der Geestelijkheid verkocht 28 februari 1791 aan hem en echtgenote, twee stukken land, de Weemekampen, naast het huis en singel van de heer van Middachten, hebbende ten noorden de Weemeweg en ten zuiden de Bentsteeg (nu Laan van Toutenburgh).