De oudste kerk van Vollenhove werd gesticht in het begin van de 11e eeuw, werd in korte tijd enkele malen vergroot - vermoedelijk door de toestroom van kolonisten in de moerassige streek rondom - en maakte in de 15e eeuw plaats voor de Sint Nicolaaskerk, na de reformatie Grote Kerk of Bovenkerk geheten. Dit was de parochiekerk, waarvan de pastoor in de Wheeme buiten de stad woonde en via de Voorstpoort en de Pastoorssteeg (nu Haven) de kerk bereikte. Rond de reformatie wordt door één bron, George Westendorp (ca. 1535-1608) een kapel vlakbij die kerk genoemd, gewijd aan Willibrord. 

 

 

Aan het begin van de 15e eeuw was er een burgerinitiatief om te komen tot een stadskerk: de Onze Lieve Vrouwenkerk, Mariakerk of Kleine kerk. Hierbij ook een toren met twee luidklokken en een uurwerk.

 

 

 

Maar de oudste overgebleven kerk is een kapel, de Heilige Geestkapel, in de 14e eeuw gebouwd naast het Heilige Geestgasthuis. In de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw was deze in gebruik als Rooms-Katholieke kerk. Daarover meer in de geschiedenis van de parochie na de reformatie en  na 1795, en lees ook het artikel over de RK Begraafplaats met kapel. Verder vindt u ook de lijst met pastoors.

 

 

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Kerkstraat 25Het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt werd begin 20e eeuw gebouwd voor de Gereformeerde Kerk (synodaal) die in de jaren 1970 verhuisde naar de Mariakerk. Het gebouw in de Kerkstraat wordt gerekend tot de Jongere bouwkunst (1850-1940).