Deze website over Vollenhove is gemaakt en wordt onderhouden door Henk van Heerde, geboren en getogen in deze historische stad. Er is inmiddels al sinds 2001 aan gewerkt, en de site kent ruim zevenhonderd vaste bezoekers. De eerste versie vond u op het adres www.henkvanheerde.nl/vollenhove. Inmiddels is alle inhoud overgezet naar deze nieuwe website, die op deze plek verder groeit en inmiddels meer dan 300 artikelen omvat. Blijf deze site dan ook regelmatig bezoeken!

Doel is om iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Vollenhove op een gemakkelijke manier toegang te geven naar alles wat er bekend is over de stad en het wel en wee van haar bewoners door de eeuwen heen.

Veel huidige bewoners hebben geen idee waar de naam vandaan komt van de straat waarin ze wonen. Soms is er alleen ergernis vanwege de lengte daarvan, lastig bij het opschrijven. Het gaat hierbij vaak om vroegere bisschoppen van Utrecht, voor wie het kasteel in Vollenhove de basis was van de ontginningen in de streek waar ze vanaf de elfde eeuw landsheer waren, en als bestuurscentrum voor het Oversticht diende. Andere personen zoals Jan van Aremberg of het geslacht Sloet zijn jammer genoeg nooit met een straatnaam bedeeld. Vollenhove stond bekend om de vele havezaten, waarvan er nu nog vijf over zijn binnen de stad, en één daar vlak buiten.

De informatie heb ik samengesteld aan de hand van teksten en foto's uit diverse bronnen, veelal vrijelijk geïnterpreteerd maar wel zo zuiver mogelijk toegepast, geen fantasie. Er is echter geen enkele wetenschappelijke pretentie. Verder wordt er naar mijn mening geen inbreuk gemaakt op enig auteursrecht. Opmerkingen, aanmerkingen en vooral aanvullingen zijn van harte welkom. De informatie mag zonder meer naar eigen inzicht worden gebruikt en verspreid, mits niet voor commerciële doeleinden dus alleen zonder winstoogmerk.

Vollenhove is een bezoek waard. Kijk zelf wat er van de gebouwen, parken, havens, pleinen is overgebleven; begin dan in het Stadsmuseum. U kunt hier een route vinden die u met uw smartphone zelf kunt volgen.

Wilt u een mondelinge toelichting bij de informatie? Voor groepen vanaf 10 personen ben ik bereid als gids op te treden bij een wandeling van plm. een uur langs de belangrijkste bezienswaardigheden, eventueel op maat samen te stellen. Voor uw vereniging kom ik graag een uurtje vertellen over de rijke geschiedenis van Vollenhove, bijvoorbeeld ter opluistering van de jaarvergadering. 

Versie 18: januari 2023.