Geschilderd portret van Thijmen Alberts Klappe uit 1916Thijmen werd op 27-4-1831 geboren op Schokland als zoon van de visser Albert Klasen Klappe (1797-1872) en Aaltje Tijmens de Boer (1805-1849).  Zie ook het tragische verhaal van de verdrinking van zijn vader, zijn broer en zijn neefje. 

Zoals zoveel Schokkers moest ook Thijmen dienen in het Nederlandse leger. Hij werd ingediend als milicien bij het Vijfde Regiment Infanterie, Tweede Bataillon, Vierde Compagnie, en waarschijnlijk heeft ook hij, zoals vrijwel elke dienstplichtige, reikhalzend uitgezien naar de dag van zijn afzwaaien. Op 14-9-1853 was voor hem de grote dag aangebroken en werd hij met groot verlof gestuurd. Omdat hij opnieuw onder de wapens geroepen kon worden kreeg hij zijn soldatenuitrusting mee naar huis. Thijmen nam een baantje aan als vissersknecht in Vollenhove en al gauw had hij zijn draai in het dagelijkse leven weer gevonden.

Rechts: Geschilderd portret van Thijmen Alberts Klappe uit 1916, te zien in het Stadsmuseum

In die jaren was de afstand tussen Schokland en Vollenhove natuurlijk iets moeilijker te overbruggen dan thans, wat waarschijnlijk de reden is geweest dat Thijmen Alberts Klappe geen gehoor gaf aan een oproep om op zaterdag 27-5-1854 voor burgemeester Gillot te verschijnen, om zijn soldatenuitrusting te laten inspecteren en vervolgens te verzegelen. 

Thijmen meldde zich pas de eerstvolgende woensdag om 11 uur bij zijn burgemeester, die hem vervolgens gepikeerd weg stuurde omdat hij veel te laat was. Gillot gaf daarop de tekortkoming van Klappe door aan de Commissaris van de Koning. Ook schreef hij op 8-6-1854 een brief aan de burgemeester van Vollenhove met het verzoek Tijmen Alberts Klappe aan te laten zeggen dat hij zich onverwijld bij burgemeester Gillot diende te melden, met zijn gehele uitrusting, om daarna zijn straf voor zijn verzuim te ondergaan. En als hij weer niet zou komen opdagen, dan zou hij onmiddellijk naar zijn corps overgebracht worden.

Thijmen liet zich van zijn beste kant zien en meldde zich op 10-6-1854 ter inspectie bij burgemeester Gillot, die al zijn goederen in orde bevond. De burgemeester overhandigde hem vervolgens een arrestatiebevel en beval hem zich te melden bij het Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering (de gevangenis dus) te Zwolle, waar hij een straf van vier dagen zou moeten uitzitten. Gillot had weinig medelijden met hem: "Het komt mij voor dat hij die boete van vier dagen zitten zeer gemakkelijk kan voldoen, daar hij voor niemand heeft te zorgen als voor zijn eigen onderhoud van kledingen".

Tijdens zijn gevangenschap is Thijmen Alberts Klappe blijkbaar ziek geweest, want eind juli vroeg burgemeester Gillot aan zijn collega te Vollenhove om aan Klappe te laten weten dat hij onverwijld een bedrag van f 0,92 aan verplegingskosten, gemaakt tijdens zijn gevangenschap, bij de burgemeester van Schokland diende te brengen. Gillot was niet van plan een certificaat van onvermogen te verstrekken, want Klappe kon het best wel betalen. 
Werd de schuld niet afgelost, dan zou Thijmen Alberts Klappe wederom de gevangenis van de binnenkant kunnen bewonderen....
Thijmen koos eieren voor zijn geld en betaalde de 92 centen enkele dagen later.

Thijmen trouwde op 1-11-1857 in Vollenhove met Johanna Mossel, geboren 23-7-1837 in Vollenhove als dochter van Cornelis Everts Mossel (1795-1875) en Johanna Catharina Schoenmakers (ca. 1800-1852).

Thijmen en Johanna kregen zeven kinderen:
1.    Catharina Maria Klappe, geboren Vollenhove 19-2-1859, overleden aldaar 18-10-1944, gehuwd met de visser Reinerus Jongman (1860-1900).
2.    Aleida Klappe, geboren Vollenhove 23-9-1861, overleden Naaldwijk 29-1-1946, gehuwd met Rein Lucas de Kleine (1863-1944).
3.    Hermina Klappe, geboren Vollenhove 4-12-1863, overleden Kampen 20-5-1940, gehuwd met Hendrikus Warnar (1863-1938).
4.    Albertus Klappe, geboren Vollenhove 9-3-1868, overleden aldaar 14-4-1872.
5.    Aleida Rudolphina Klappe, geboren Vollenhove 20-11-1869, overleden Kampen 26-10-1941, gehuwd met Hendrik Nieuwenhuis (1870-1939).
6.    Albertus Klappe, bijgenaamd De Baaiert, geboren Vollenhove 9-1-1873, visser, overleden aldaar 3-1-1945, gehuwd met Eva Maria Kwakman (1871-1945).
7.    Nicolaas Klappe, bijgenaamd Klaas de Poepert, geboren Vollenhove 8-10-1875, visser en fabrieksarbeider, overleden Wormerveer 7-8-1953, gehuwd met Klazina Grootjen (1876-1953).

Zijn oudste zoon Albert (1873 1945) werd “de Baaierd” genoemd. Die viste met een bolletje, de VN 30, en was gehuwd met Eva Kwakman (1871 1945). Zijn jongste zoon Klaas (1875 1953) had de bijnaam “Klaas de Poepert”. Hij viste met een schokkerschuit, de VN 84, en was gehuwd met Klazina Grootjen (1876 1953). 

Thijmen woonde in een witgekalkt huisje op de hoek van de Visschersstraat en het voormalige Kalverenbos.

Thijmen Alberts Klappe aan de haven rond 1900Thijmen Alberts Klappe aan de haven rond 1900

Deze foto is gemaakt omstreeks 1900, en laat Thijmen Klappe in Schokker dracht zien. Tot op hoge leeftijd scharrelde hij steeds rond bij de haven van Vollenhove, meestal op zijn pantoffels. Hij rookte een pijp waarvan de kop scheef op het mondstuk stond. In Vollenhove stond Thijmen bekend als “Oude Boertje”. 
In 1916 ontdekte een kunstschilder de karakteristieke kop van Thijmen. Hij vroeg of hij een portret van hem mocht maken. Thijmen stemde toe; ‘s morgens poseerde hij ettelijke malen voor de schilder, die in hotel Seidel logeerde. 
Wat de oude Schokker tijdens het poseren te drinken gekregen heeft, vertelt het verhaal niet. Het schilderij is terecht gekomen in het depot van Museum Schokland en werd op de expositie "Welkom Schokkers"  getoond in het Stadsmuseum Vollenhove (apr-nov 2017). Het is daar overigens nog steeds te zien, nu bij 'Visserij'.

Thijmen Alberts Klappe overleed op 8-11-1922 in Vollenhove. 

Bronnen:
•    Ab Klappe, Het Schokker Erf nr. 6, blz. 30-31. 
•    Bruno Klappe, het Schokker Erf nr. 25, januari 1994
•    Schokker Portretten, Bruno Klappe.