750vChr-400 boomstamkano Vechtoever bewijst aanwezigheid van vissers
800-900 naalden van steurgraten bewijst bewoning door vissers van hoogte, later Vollenhove
1421-1485 na Elizabethvloed minder water in IJssel - verzilting delta en verdwijnen van steur en zalm. Zie: 15e - 17e eeuw
1520 eerste Hollandse 'kaper'vloten voor de kust, felle concurrentie in visserij
1559 officiƫle scheiding visserijgebieden
1612 aanlegmogelijkheid bij vismarkt, de steiger of stadsbrug
1649, 1670 verplichte aanvoer op vismarkt
1795-1850 groei aantal vissers van 24 naar 54. Zie: Ontwikkelingen 18e en begin 19e eeuw
1807 eerste haringafslag
1824 binnenhaven gereed in voormalige slotgracht Oldehuis
1825 bokkinghang Aan Zee
1825-1836 goede haringvangsten
1848 walvis bij de Voorst
1849 redding Durgerdammer vissers van ijssschots
1850 vloot nu 26 vissersschepen. Zie: De visserij 1850 - 1900
1852 bokkinghang van Smirren, opkomst visventers: zie nijverheid
1856 scheepswerf Ekker in gebruik (later Kroese)
1859 verdubbeling vloot door komst Schokkers na ontruiming Schokland
1880 begin slechte vangsten, invoering staand want
1885 vergroten binnenhaven door afgraven eiland
1890 aanleg buitenhaven
1893 grootte van de vloot op hoogtepunt: 114 boten, 250 vissers
1911-1918 vissers georganiseerd: visserijraad, vissersverenigingen
1914-1918 opbloei door export naar Duitsland
1915 opening visafslag
1918 Zuiderzeewet aangenomen: afsluiting en inpoldering
tot 1925 grotere vangsten maar lagere prijzen. zie: De teloorgang van de visserij tussen 1918 en 1932
1932 Afsluitdijk gesloten, enkele vissers naar Waddenzee
1933-1936 verzoeting IJsselmeer, geen haring, ansjovis, garnalen; ook bot en spiering weg; alleen paling blijft over
1940 sluiting vissersgaatje in dijk Noordoostpolder
1941 kuilverbod
1942 visafslag opgeheven
1992 laatste actieve visser overlijdt