De VN 4, de botter van Brand Visscher, vaart nog steeds maar nu vanuit EdamZoals in veel vissersplaatsen droegen veel vissers dezelfde achternamen. Ook waren er met zowel voor- als achternaam hetzelfde. Ter aanduiding van de juiste persoon werden doorgaans roepnamen gebruikt, door buitenstaanders soms ten onrechte als scheldnaam betiteld. Overigens worden nog vele van onderstaande roepnamen, afkomstig uit de periode 1920 - 1940, gebruikt om een nakomeling van de betreffende visser mee aan te duiden....

De nummers zijn de registratienummers, zoals ze op zeker moment officieel werden ingevoerd. De nummers zoals men ze tegenwoordig nog wel ziet op een (oude) boot zijn niet officieel (meer). Zie hier voor een verklaring van de scheepstypen, waarvan er enkele inmiddels zijn teruggekomen als straatnaam in de nieuwste wijk van Vollenhove.

Nummer:        Naam:                   Roepnaam:                            Soort:

            1          A. Th. Kwakman       de Tare                                 schuit

            2          Jongman                  Nossien                                  bol

            3          H.A. De Boer           Harm(an) van Boer                 botter

            4          J. Ouderling             Jan van Bruin                        schuit

                        Brand Visscher       Brammer                                schuit

            5          Spit                          Spittien                                   schuit

            5          R. Spit                     Remmelt Spit                         botter

                                                        Pieleman                                schouw

            6          B. Oldenhof             Berend van Stiene                 Lemster aak

            7          D. Klappe                Derk van Jan van Abe            schuit

            7          Th. de Boer             Lieve Tijm                              schuit

            8          J.H. Spit                 de Lange                                schuit, later bol

            9          J.S. Schuurman     Jan Poes                                 schuit

            10        H.H. Lok                  Lokkien                                  schuit

            11        R. Jongman             Remmelt van Lutte                botter [Remmelt Jan Jans Jongman, 1876-1907, VM318]

            12        T. en J. de Boer       Tijmen en Jan                       schuit

            13        J.S. Schuurman      Jan de Kul, Bras                     botter (in 1918 gekocht, met f 2500 geleend van zijn vader Piet Jurrien Schuurman)

            14        S. en P. IJspeert      De Boze en de Spieker           schuit

            15        S. Vis                      Siem van Aale (zijn moeder, Aaltje Schuurman)                       pluut (de enige!)

            16        W. Schuurman        Wolter de Paare                     punter

            17        J. Spit en Tijmen de Boer  Jan Spittien en Lieve Tijmen    schuit

            17        Roelof Vis               de Gooier  (ligplaats was Huizen)    botter

            18        Chr. IJpeert             Chris van Siemen van Remmelt       schuit

            19        J. Kwakman           Jan van Kees                          schuit

            20        A. Diender             de Proppe                               schuit

            21        B. Lens                 de Flikkert                               bol (van Huisman)

            22        E. Prins               Eppe                                       schuit

            22        L. De Boer          Louwe Stront                           botter

            23        H. Schuurman    de Buter                                   schuit

            24         Luite Croes           Loogien                            schuit

            25        E. Spit                 Evert Krul                                bol (van Snoek)

            26        B. de Boer          Gokkes, de Auto                      schuit

            27        H. lJspeert           Starke Hendrik                       schuit

            28        J. Tukker             Tukkertien                              schuit

            28        H. Jongman         Kow-Kow                               schuit

            28        H. Kiefte              de Kiefte, de dobber             bol (van Kroese) - zie ook Van Gaand en Staand Want deel 5 blz.13-15

            29        C. Kwakman       Kees van Kok                          schuit

            30        A. Klappe            de Baaiert                                bol (van Kroese)

            31        J. Visscher         de Spatte                                 schuit

            31        A. de Boer          Appien de Boer                       schuit

            32        G. Zoetebier       Garriet de Steek                     schuit

            33        J. Schuurman     Jan Blupien                             bol (van Huisman) - wordt later VN11 van T. Schuurman, de Zalm

            34        W. Bos                Kuissien                                  schuit

            35        L. Jongman         Lute van Meeker                     bol (van Snoek)

            36        A. Jongman         Snoevertien                            bol (van Snoek)

            37        R. Nieuwenhuizen   Reinze van Sniert               punter

            38        Jac. Spit                  Kobus van Pieter                    bol (van Huisman)

            39        J. Nieuwenhuizen  Jaap van Reinze               punter

            40        Albert Klappe         Bap                                         schuit

            41        J. Kwakman           Japien Ikke                               schuit

            41        W. en A. Kwakman       Willem en Appie                     aak

            42        W. Konter            Willem Troet  (zijn lievelingseten)  botter

            43        J. Kwakman       Jan van Kok                           schuit/botter

            de VN44 was een bol44        S. Vis                   Siemen van Matroosien (zijn vader), Streekien         bol (van Huisman)

            45        T. Schuurman     Teunis van Hendrik                bol/schouw

            46        A. Oldenhof         Pikkertien                            schuit / Lemster aak

            47        J. Croes              Jan Piek                                 punter

            48        S. Mooiweer        Toeten                                    punter

            49        H. Edelenbos      Greve(n)stein                            punter

            50        E. de Oude          Ep de Kleppe                               botter

            51        G. Ouderling        Ouderling                               schuit

            52        K. Mossel             Kees de Noordheringk           schuit

            53        H. Oldenhof         de Puip                                  schuit/aak

            54        J. Mondria           de Kuper                                schuit/botter

            55        Jac. Jongman       Golden Speur                        schuit

            56        H. N. Ouderling     Harm van / de Bruin                     schuit

            57        H. en Joh. Jongman    de Na en de Krukke               bol (van Snoek)

            58        E.J. de Boer          Everhard                                schuit

            59        H. Prins                 Harm Sekuur                         schuit

            60        J. Ouderling         Jan Otter                                schuit/botter

            61        J.A. Klappe          Jan van Abe                           schuit/aak

            62        G. Schuurman    de Buledrieter                       schuit

            63        Jac. Mooiweer      Jaap van Harman van Dije     schuit

            64        E. Spit                 Schuine Evert                        schuit

            65        J. Konter             Japien Konter                        schuit

            66        G. Spit                Vleugeltien                             schuit

            67        J.M. Spit              Jan Spittien                            schuit

            68        H. Schuurman     de Vuist                                  schuit

            69        S. Spit                  Siem de Krulle                       schuit

            70        P. Tukker             de Rooie                                aak

            71        G. Jongman        Garriet de Konte                    schuit

            72        K. Vis                   Kier van Stoffertien                schuit

            73        Jan Driegen         Doppien                                  schouw

            74        T. Schuurman      de Zalm                                  punter

            75        K. Kwakman        Kees van Jaap                     schuit

            75        W. Dragt               Willem Zootjes                      punter

            76        T. Schuurman       Butertien                                 schuit

            77        K. Kwakman         Kees van Jaap                       schuit

            78        H. Diender            de Mikke                                 aak

            een model van de VN79 in een vitrine van het Cultuurhistorisch Centrum Land van Vollenhove79        H. Vis                   Harm de Doem                      schuit

            80        Joh. Schuurman   Hannes de Buter                    schuit

            81        W. Vis                   Willem van Matroossien          punter

            82        K. Kwakman         Klaas van Jan van Keessien  schuit

            83        Harm Jongman     de Slenger                              bol (van Kroese)

            84        K. Klappe             de Poepert                             schuit

            85        H. Jongman         Hendrik van Lute van Meker    punter

            86        B. de Boer            de Auto (later 26)                   schuit

            87        K. Jongman          Kobus van Willem van Lumme  schuit

            88        J. Vis                    Jan Vissien                             bol (van Kroese)

            89        F. Schuurman       Frikke (en Steven)                  bol (van Kroese)

            90        Joh. Tukker          Kwart                                      schuit

            91        K. Vis                   Matroossien                             schuit

            92        J. Schuurman      de Deuter                               punter

            93        St. Vis                  Stoffer de Spijert                  schuit

            94        P. Vis                   Piet Mirakel                             schuit

            de VN 95 in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen95        S. Molenberg       Siem van Triest                      aak

            96        L. Croes              Lute de Broepert                     bol (van Kroese) - later de VN89 van F. Schuurman (Frikke)

            97        A. de Boer          de Schreeuwerd                     schuit

            98        H. Rozeboom      de Slakke                               bol (van Snoek) - deze bol was in 1937 op de Wereldtentoonstelling in de VS (voor Heineken)

            99        N. Mooiweer        de Ruiter                               schuit

           100       H. IJspeert           Schele Hein                            schuit (later VN14)

            101      A. de Boer          de Barreboer                          botter

            102      St. en H. Oldenhof   jongens van Berend van Stiene       schuit

            103      J. Souwman        Sjouwman                              schuit

            104      J. Ouderling        Jan Bruin                                schuit

            105      P. Jongman         Piet van Ka                             schuit

            106      T. Jongman         Schele Tijm                            schuit

            107      Joh. Kwakman - naar Kampen vertrokken

            108      J. Spit                 Spit                                          schuit

            109      J. Molenberg   Jaap van Siemen van Triest    schuit

            110      S. Spit                 de botkoning                               schuit

            111      J. de Boer          Jan Pieter                               schuit

            112      L. Konter             Lollegien                                 schuit

            113      W. de Boer          de Paus                                  schuit

            114      H. Jongman        Naggien                                 punter

            115      H. en D. Jongman  de Mek(k)ers                    schuit

            116      S. Schuurman     Holland                                   schuit

            117      A. van Triest       Van Triest                               schuit

            118      A. de Boer          Poeleboer, Abeltje                   schuit

            119      H. Jongman        de Zwarte van de kleine         botter

            120      H. IJspeert          de olde puppe                       schuit

            121      H. Prins               Harm van Geitien                   schuit

            122      J. Driegen                                                          punter

            123      H. De Boer          Harm van Aaltien                     schuit

            124      P. Jongman         Piet van Snoevertien                bol (van Kroese)

            125      J. Jongman         Jan de Buffel                          botter (lijnwachter)

 

In 1927 waren er totaal 79 schuiten, 17 bottersw, 7 aken, 2 schouwen, 1 pluut, 9 punters en 20 bollen - samen 135.