kijkje naar het oosten, vanuit het midden van de Bisschopstraat omstreeks 1920De Bisschopstaat, waarvan de naam herinnert aan de periode dat de bisschoppen van Utrecht het Oversticht (nu Overijssel) vanuit Vollenhove bestuurden vanuit hun kasteel, is na de Visschersstraat (vroeger Oudestraat) de oudste straat van Vollenhove.

Lange tijd heette hij de Achterstraat, naar sommigen zeggen 'omdat we hier niet katholiek zijn'. De straat vormde de andere (achterste) begrenzing van 'de kamp', de nederzetting die rond 1200 bij het kasteel van de bisschop, het Oldehuis, ontstond en lange tijd 'Optencamp' heette. Zie ook de ontwikkeling van de stad tot de huidige vorm.

De Bisschopstraat werd doordat er enkele havezaten aan lagen nooit zo dicht bebouwd als de Visschersstraat en met name de Kerkstraat. We treffen er nu nog MarxveldLindenhorstde Haare en Plattenburg. In 1425 werd in deze straat door de burgers van Vollenhove de Mariakerk gebouwd.

kijkje naar het westen vanuit de bisschopstraat, ter hoogte van De Haare, omstreeks 1900In de 19e eeuw en tot de jaren 1970 trof men veel stadsboerderijen in de Bisschopstraat aan. Zij waren in de loop der jaren ontstaan doordat veel burgers vroeger een eigen koe bij huis hadden voor de melk: er waren toen nog geen melkfabrieken en supermarkten. De koeien werden geweid op o.a. de stadsgoren. Veel stadsboeren hadden land in de Benten. Het ging in de Bisschopstraat onder andere om de boerderijen van Jan Prins, Garriet Spans, Heetebrij en Harm Driezen. De laatste beter bekend als Harm Koessien. 

In de jaren 1930 zorgde de mestopslag die toen meestal direct naast de boerderij plaatsvond voor een enorme vervuiling van het grondwater, dat toen nog in elk huis werd opgepompt en gebruikt als drinkwater.

Door ruilverkaveling in de jaren 1960 ontstond er ruimte voor de bouw van nieuwe boerderijen buiten de stad. Rond 1970 waren de meeste boerderijen afgebroken. Eén van de overgebleven voormalige stadsboerderijen, hier in de BisschopstraatEen enkel kleiner pand was of werd verbouwd tot woonhuis, zoals het pand van de hiernaast, Bisschopstraat 30, gebouwd in 1850 en al rond 1900 gewoon woonhuis.

 

De inmiddels fraai beschilderde krotten die vroeger de boerderij van Wimpie de Keuter waren.Slechts één klein keuterboerderijtje, dat van 'Wimpien de Keuter' Westhuis, bleef door onenigheid in de familie onverkocht en bleef onbewoond. Een brand in 1970 zorgde voor een versnelde verkrotting. Enkele jaren geleden zorgde een onbekende graffitti-artiest voor een nog enigszins dragelijk uiterlijk van de pandjes. Inmiddels is het boerderijtje, in feite twee kleine huisjes, al weer enige tijd geleden openbaar verkocht en afgebroken en wordt er nu gebouwd aan een nieuw huis op die plaats.

Een fraaier beeld vormen de gevels uit diverse tijdvakken van de geschiedenis van Vollenhove. Naast de genoemde havezaten vinden we er enkele burgerhuizen uit de 18e eeuw en enkele voorbeelden van jongere bouwkunst (1870 - 1930). Op de hoek van de Bentstraat bevindt zich het oudst bewaard gebleven huis van Vollenhove, Eckelenboom.

 

 

 

 

 

 

Architectteken op de gevel van LegolandEen gevelsteen 'anno 1735' in de Bisschopstraat op het pand van schilder RoebersEr heeft zelfs een fabriek gestaan in deze straat: de (appel)stroopfabriekTilvoorde, nu Hervormd ontmoetingscentrum. Op het plein bij de Kleine of Mariakerk, welk plein genoemd is naar verzetsheld Harmen Visser, stond een zondagschoolgebouwtje met een fraai poortje ervoor, dat bij de 'kaalslag' die Vollenhove trof in de jaren 1970 werd overgebracht naar het Zuiderzeemuseum. Een deel van de kaalslag werd ingevuld door een appartementencomplex, weliswaar onder architectuur gebouwd maar door de meeste Vollenhovenaren in de historische context foeilelijk gevonden. Vanwege de grote bouwstenen kreeg het al snel de naam 'Legoland'. Hiernaast het architectteken van Gunnar Daan.

Oude Vollenhovenaren zullen zich de vele kleine winkeltjes nog herinneren, soms gedreven door vissersweduwen die zo toch nog in hun bestaan konden voorzien. Het huis van 'Jans de Grunne', die op nummer 47 een winkeltje dreef  van 1948 tot 1961 staat er nog, maar met een andere gevel. Ook dit is een onderwerp dat nog nader onderzoek vergt. De laatste winkeltjes verdwenen in de jaren 1970.