In de Kerkstraat was behalve de bakkerijen van Driezen, Van Doesburg en Post ook nog de bakkerij van Appie Lassche. Het gaat om het derde huis vanaf de Putsteeg richting de Voorpoort, tegenwoordig Kerkstraat 30. Voor 1949 was dat Kerkstraat 125 (en in de 19e eeuw nummer 39).

In het gemeentearchief komt een hinderwetvergunning voor van Jannes Leeuw uit Dalfsen  voor het oprichten van een bakkerij op dit adres, kadastrale sectie A nr. 293, 1920-1921. Het is mogelijk een schot voor de boeg. Leeuw was afkomstig van het Ambt, had net een zoon uit zijn derde huwelijk, maar trekt naar Vroomshoop en begint daar een bakkerij. Deze zelfde Jannes Leeuw vraagt op 25-6-1923 vergunning voor het oprichten van een broodbakkerij aan de Vis­serstraat 298, kadastrale sectie A nr. 853. Ook daar komt het niet tot een bakkerij.

Albert Lassche (1895-?), bakker, is afkomstig van Ambt-Vollenhove en trouwde in 1919 met Alberta Oosterveen (1898-1961). Mogelijk is het pand op Kerkstraat 125 aanvankelijk alleen het woonhuis van Lassche. In de periode plm. 1918-1923 pachtte hij namelijk de bakkerij van Post, schuin aan de overkant van de Kerkstraat. Bakker Post en zijn vrouw waren overleden in 1912, hun minderjarige kinderen kwamen in het weeshuis en daar regelde men de verpachting, steeds voor 5 jaar, tot Jan Post meerderjarig was en in 1924 de zaak formeel overnam.

Volgens het Bevolkingsregister vestigde Lassche zich op 17-3-1919, zijn vrouw in mei van dat jaar, komend uit Nieuwer Amstel. Hun dochter Geertruida werd geboren op 13-4-1920. Schoonzus Margje Oosterveen woonde in van 22-11-1920 tot 20-1-1921. Zijn bakkerij aan de Kerkstraat 30 werd pas ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 20-5-1955. Hoeveel activiteiten hij in zijn eigen bakkerij uitvoerde, is niet bekend. Vanaf 1955 was hij ook weer werkzaam in de bakkerij van Post, vermoedelijk omdat diens zonen allemaal wat anders gingen doen. Dat duurde tot begin jaren 1960, toen bakker Post al aan het sukkelen was met zijn gezondheid (hij overleed in 1964). Volgens het archief van de Kamer van Koophandel is het bedrijf van Lassche opgeheven op 21-11-1960. In 1959 was er al geen omzet meer, en een negatief vermogen van f 500. In 1952 was het inkomen nog f 2067 en het vermogen f 1890; in 1955 was het vermogen al gezakt naar f 800. Ook hieruit kan worden geconcludeerd dat Appie vooral bezig was voor Post.

Toen zijn vrouw overleed in 1961 woonde hij in Nagele. Het monumentale pand werd daarna gebruikt door groenteboer Janssen, aan de overkant van de straat. Hij bouwde links van de voormalige bakkerij een schuur, maar gebruikte het oude pand ook als opslag, zoals we aan de sinasappelkistjes kunnen zien op een foto van de kelder uit 1978. Het pand werd toen uitvoerig bestudeerd en gefotografeerd door wat nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is. De beeldbank van het RCE geeft veel prijs over de deplorabele situatie van toen. Het pand is vervolgens gerenoveerd en dient als woonhuis.