Vollenhove in de kentering van de tijd

Rijk verleden, moeilijk heden

In oktober 1953 verscheen er in een regionaal dagblad, in de reeks "Oude stadjes", een artikel met bovenstaande titel, geschreven door ene JR.

In een kader: "Volgend jaar feest". Men is blijkbaar al bezig met de voorbereidingen van de viering van 600 jaar stadsrechten. Door werklozen wordt de gracht om de ruïne van Toutenburgh uitgebaggerd, de funderingen van het kasteel zijn al zichtbaar en blijkbaar gaat er worden gezocht naar geheime gangen.

Bij het artikel staan tekeningen van de binnenplaats van het Oldehuys aan het begin van de 16e eeuw, van het gerechtsgebouw / stadhuis (Seidel), de binnenhaven (‘er zijn momenteel nog tien VN’s over’), de huidige situatie van ruïne en gracht, een schets van het aanzicht op de Toutenburg vroeger (met molen), een schets van het Oldehuys van afstand en een foto van de rioolzuiveringsinstallatie in aanbouw bij de ijsbaan.

Het artikel rept in een interview met burgemeester Boetzelaar van de zojuist voltooide riolering, waardoor de goten in de straten, de open riolen, verleden tijd zijn geworden. Alle straten zijn verbreed, de stoepen zijn verdwenen. De tonnetjeskar is exit. In de stad lagen nog mesthopen bij zo’n 30 boerderijen, en verspreiden een geweldige stank. Het kwam wel voor, dat bij een lichte difterie-epidemie de dokter het verloop van de ziekte in Vollenhove kon nagaan aan de loop van de goten… 
Een ander probleem is de huisvesting: 10% van de woningen zijn krotwoningen, en daarnaast is er nog 14% dat binnen 25 jaar moet verdwijnen. De boerderijen, die tot dusver beschutting binnen de stad hadden, moeten de stad uit. Er zijn 100 woningzoekenden. In de laatste 5 jaar zijn er 72 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 23 door particulieren. Tevens zijn er 9 nieuwe boerderijen gebouwd. Twee nieuwe scholen zijn verrezen: de lagere landbouwschool in St. Jansklooster, en de landbouwhuishoudschool in Vollenhove. De brandweer is gereorganiseerd, en er is een vuilnisophaaldienst ingesteld.
De herindeling van 1942 geeft nog wel wat strubbelingen tussen stad en ambt, maar dat zal wel verdwijnen. Het verdwijnen van de visserij (van 115 schepen met 300 man naar 10 schepen met 30 man nu) geeft ook een leegloop bij de middenstand, ondanks de korte opleving door de Noordoostpolder: de (nieuwe) middenstandbedrijven daar worden beschermd. Men probeert dus (agrarische) industrie aan te trekken, inmiddels zijn er al twee vlasbedrijven met 25 man personeel. Er bestaan plannen voor een ruilverkaveling, de gemeente Noordoostpolder heeft al toegezegd eventueel grond voor boeren ter beschikking te stellen. Het toerisme verkeert duidelijk in een stijgende lijn, duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland hebben restaurant Seidel al gevonden….