Het vroegere postkantoor aan het KerkpleinTussen 1870 en 1880 werd de telecommunicatie in Vollenhove geïntroduceerd met de opening van enkele particuliere telegraafkantoren. Eén daarvan was gevestigd in Eckelenboom en diende o.a. voor de zakelijke contacten van de stroopfabriek Tilvoorde. Een hulptelegraafkantoor van de P.T.T. opende in 1907 zijn deuren. In 1911 kwam daar een hulptelefoonkantoor bij. Het kantoor was in de jaren 1940 gevestigd aan het Kerkplein, waar nu een restaurant is, en later in de Kerkstraat, schuin tegenover het 'Armhuis'. 

Het postkantoor was gevestigd in het huis van Seidel in de Kerkstraat, later in het nieuwe huis van Seidel daarnaast. Hier werd tot 1906 de post die per postkoets van Zwolle naar Lemmer werd vervoerd, afgegeven door de postmeester. Bij de komst van een geregelde autobusdienst door 'de Noordwesthoek' werd de post door de buschauffeur afgegeven. De bussen reden toen nog gewoon door de Kerkstraat. Het nieuwe kantoor van de PTT werd begin jaren 1960 gebouwd op de plaats van een toen gesloopte stadsboerderij op de hoek van de Groenestraat en de Bentstraat. Dat gebouw staat er nog, nu is er een massagekliniek in gevestigd.

Hieronder één van de eerste uitgaven van de telefoongids.

Naamlijst voor den Telefoondienst

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, januari 1915

VOLLENHOVE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm., van 8.30 nm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van l.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1 Bottema, K.A., Dir. Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht"
7 Cramer, G.H., Notaris
Gemeentehuis v. Stad- en Ambt-Vollenhove
Seidel, G.W., in Gedistilleerd
5 Sloet v. Marxveld, A.H. Baron
6 Sloet v. Oldruitenborgh, A. Baron
Smirren. A.J. v., Vischhandel