Tot aan het begin van de 20e eeuw bleef alles in Vollenhove zoals het eeuwen geweest was. Er was voldoende ruimte om te bouwen binnen grachten en poorten, op openliggende of opengevallen plaatsen. Buiten de poort was er al wel vanaf het begin van de 18e eeuw wat bebouwing: dit werd de Voorstad genoemd (de bewoners behoorden tot 1942 tot de gemeente Ambt-Vollenhove). Nu is dat de straat 'Voorpoort'. De grootste bevolkingsaanwas ineens was in 1859. Veel van Schokland afkomstige vissers werden toen op het terrein gehuisvest waar eerst het Oldehuis stond. De soms erbarmelijke situatie onder dit deel van de bevolking was de aanleiding voor sociale woningbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werden hele wijken aangelegd: eerst richting De Voorst, later op het terrein van de voormalige Rollecate (plan Franse Pad) en vervolgens de Bentpolder in. In de jaren 1967-1972 werd er erg veel gesloopt in het centrum. Vooral het gebied rond de Visserstraat werd helemaal platgelegd; het Gat van Vollenhove ontstond. Inmiddels zijn de eerste straten van de uitbreiding al weer 'gesaneerd': Westerholtstraat en Canneveltstraat, en met de Wheeme is men bezig. Ook het gebied Doelenstraat-Molenberg-Clarenberglaan is alweer in beweging, veel huizen zijn of worden gesloopt.
 

Plan Bentpolder - in ontwikkelingWanneer werd wat gebouwd??

1900: Oldehuysplein ('Fort'), vervanging afgebrande huizen
1912: Bentstraat (t.o. hoek Groenestraat): acht arbeiderswoningen
1926: zuidelijke verlenging Bisschopstraat
1936: Westerholtstraat
1937: Canneveltstraat (1e deel)
1939: Van Middachtenstraat (1e deel)
1941: Groenestraat / Kerksteeg: huizen Zuiderzeewerken
1946: Clarenberglaan vanaf Voorpoort tot de Doelenstraat
1952: Doeveslag (1e deel), rest Van Middachtenstraat, rest Canneveltstraat
1952: Doelenstraat
1956: Molenberg, rest Clarenberglaan
1957: Doeveslag (2e deel, tot Wheeme), De Voorst (1e deel), Wheeme
1963: Van Smirrenstraat, Bentstraat (uitbreiding), Wheeme (uitbreiding), invulling rest 'oude' Doeveslag en Canneveltstraat
1964: Voorpoort: inrichting winkelplein (Van Heerde, Heetebrij)
1965 en 1968: Cartouwe (1e deel), Georg Schenckstraat (1e deel), het Vosken
1968: Zeekampen, de Wal, Voorslag, Doeveslag (2e deel), De Voorst (2e deel),De Rede
1969: Het Engelse Bos
1969: rest Cartouwe
1970, 1973, 1976: rest Georg Schenckstraat
1971: Weg van Rollecate
1972: Jan van Arkelstraat
1973: verlenging Het Goor, Visschersstraat (rest in 1980)
1973, 1978 en 1980: Achter de Hare
1976: Joan Vuistpad, van Haersoltelaan, G. van Rhenenlaan (rest in 1978 en 1980)
1978: Willem de Lillestraat
1980: Rudolf van Diepholtstraat, Frederik van Blankenheimstraat
1982: Dirk v.d. Arestraat, Hendrik van Beierenstraat, Jan van Dieststraat
1986 en 1987: Bentstraat, Bisschopstraat, Putsteeg ('Legoland')
1991 - 1993: D. van BourgondiĆ«straat
1995: Bieslook, Karwij, Kervel, Koriander, Laurier, Munt, Venkel, Kervel, Koriander, Marjolein, Munt, Anijs: het complex Nieuw Clarenberg (verzorgingshuis met aanleunwoningen)
1998 - 2003: Aan Boord, Steiger, Schuit, Botter, Aak, Kade: Straatnamen die verwijzen naar de visserij
2001: Franse PadMeester Kroezestraat, westelijk deel G. Schenkstraat (invulling oude terrein verzorginghuis en aanleunwoningen De Twee Ankers).
2006-heden: uitbreiding plan Bentpolder met Punter, Pluut, Mast, Zwaard, Anker en later Roer, Kiel, Reling en Schouw: Straatnamen die verwijzen naar de visserij
2007: renovatie Canneveltstraat en Westerholtstraat.
2011: Haven - vervanging oude palingrokerij, bijgebouwen en enkele woningen voor nieuwbouw door projectontwikkelaar.
2013: Kerkstraat - Heilige Geeststeeg - Ervensteeg: vervanging complex Drok en RK pastorie door woningen, de Ekkerhof

2016: appartementengebouw aan de haven, genoemd Nijehuis als knipoog naar het Oldehuis