Burgemeesters

Nagell, J.H.S.M. baron van (1780-1832) 1814 (was notaris, in 1804 getr met dochter van Jan Arend de Vos van Steenwijk (1746-1813) - van de Oldenhof - woonde daar en later op de Rollecate)

Fenema, Philippus Jacobus (1761-1817) 1816-1817 

Koning, Izaak de (1776-1855) 1817-1821 (was eigenlijk dokter, van 1809-1813 in Vollenhove, vanaf 1827 in Zaltbommel; van 1814-1815 was hij lid van de gemeenteraad)

Jacobson, Gerhard Joan (1785-1869) 1821-1837 - het 'antieke huis' in de Kerkstraat, met de twee klokgevels, werd nog jaren naar hem genoemd. Zijn vader kwam als dokter in 1784 naar Vollenhove. 

Sandick, Onno Zwier van - 1838 (zwager van Coenraad Willem baron van Dedem tot de Rollecate)

Kronenberg, Hendrik (1811-1850) 1839-1841 was (ook) kantonrechter, later lid provinciaal gerechtshof

Putman Cramer, W.J.C. 1841-1845 (tevens van Ambt Vollenhove), werd notaris in Zutphen

Vos van Steenwijk, mr. J.A.G. baron de 1845-1851 (tevens van Ambt Vollenhove) [later voorzitter van de Eerste Kamer]

Vos de Wael, mr. G.E. 1851-1859 (tevens van Ambt Vollenhove)

Cate, A.J. ten 1859-1885 (tevens van Ambt Vollenhove) - trouwde 1871 Gerharda barones Sloet tot Westerholt (1831-1918)

Anthony Sloet van Oldruitenborgh (1851-1935), baron,  1885-1913 (tevens van Ambt Vollenhove) - woonde op de havezate, trad af uit frustratie rond de kwestie-Halbertsma. Voltrok het Huwelijk Roëll - Sloet van Marxveld (1904) onder koninklijke belangstelling.

Besier, Coenraad Alexander 1914 (tevens van Ambt Vollenhove) [was vanaf 1905 burgemeester van Giethoorn, overleed plotseling in 1914]

Suchtelen van de Haare, jhr. C.LB.W. van 1914-1924 (tevens van Ambt Vollenhove) - hij woonde in een nieuw huis, links van havezate Plattenburg, was eerst secretaris van het Waterschap Vollenhove

Beelaerts van Blokland, jhr. Henri 1924-1926 (tevens van Ambt Vollenhove)

Kate, mr. Walter Cornelis ten 1926-1940 (tevens van Ambt Vollenhove)

Crommelin, mr. F.R. 1940-1941 (tevens van Ambt Vollenhove) - bleef na de samenvoeging tot gemeente Vollenhove burgemeester, maar dook onder na verdwijning van het bevolkingsregister in 1944.

Leden van de gemeenteraad

N.B. Genoemd zijn de jaren waarin de namen zijn aangetroffen. Het is dus mogelijk dat de genoemde personen ook in de tussenliggende jaren lid zijn geweest. Vanaf het jaar 1825 is gebruik gemaakt van een lijst die door de provinciale archiefinspectie is opgemaakt. Assessoren en wethouders zijn aangeduid met een *.

Sloet tot Westerholt, R.A.B.J. 1814                                Voerman, Jan 1823-1840

Robbé, F.L. 1814-1817                                                  Seidel, E.P. 1825-1844

Koning, I. de 1814-1815                                                 Moleman(s), A. 1827-1830, *1830-1844

Fenema, P.l. 1814-1816                                                  Sandberg, H. 1827

Linde, H.K. v.d. 1814-1817                                              Smirren, A. van 1828-1832

Ittersum, W. v. 1814-1817                                               Troulja, J.D. 1830-1831

Voerman, J. 1818-1826  (bakker)                                    Gulik, L. van 1831-1851,1870-1885, *1885, 1885-1900

Bos, J. van den 1818, *1821-1827

Greven, G. 1818-1820 (stadsboer)                                  Sanders, J.M. 1832-1844, *1844-1848

Bessem, Antonie 1814-1828, *1828-1830                       Voerman, J. 1833-1862 (bakker)

Sloet van Oldruitenborgh,                                                Kronenberg, H. 1843-1847

     J.W. baron 1818-, *1821-1862                                    Bessem, H.A. 1844-1848, *1848

Jacobson, Gerhard Joan 1821 (later burgemeester)       Ramaer, A.G.W. 1847-1848 (rijksontvanger)

Koning, Izaak de 1821-1822   (arts)                                Sloet tot Tweenijenhuizen, J.P. baron 1848-1850

Frantzen, Derk Jan 1823-1833 (stadsboer)

Belt, T.T. 1848-1860, *1860-1869                                     Castendijk, H.H.C. 1903-1905

Smirren, J. van 1850-1869, *1869-1891                          Anton Henri  Sloet ‘van Marxveld’ (1869-1957), 1903-1908, *1908-1914, *1915-1917

Hessen, H.A. 1851 

Wamaars, B. 1851-1853

Ekker, E. 1851-1852, *1852-1860,  1860-1865   (arts)     Lange, L de 1905-1919 (cafehouder)

Krieken, M.J. van 1905-1906 (notaris) Baver

Linde, L. van der 1852-1869, *1869-1871                        Spit Sz., E. 1907-1913

Kortenbout v.d. Sluijs, D.G. 1853-1858                            Jongman Sz., J. 1907-1927,1931-1934

Engelenburg,  1859-1860                                                 Napel Kzn., H. ten 1913-1921

Cate, A.J. ten 1860-1885                                                  Dragt, J.B. 1915-1917, *1917-1919, 1919-1923, *1923-1941 = Jan Baver Dragt, wagenmaker, loco-burgemeester

Jennes, P. *1862-1865

Gerard Sloet van Oldruitenborgh (1831-1911). baron 1862-1866, *1866-1869            ,

Stroink, A.F. *1917-1941                                                   Dragt, H.A. 1915-1918 = Hendrik Alberts Jans Dregt (1889-?), vertrok naar Cardiff

Santheuvel, jhr. G.K. van den 1866-1871                          Boer J.Az., A. de 1917-1923

Smits, J.H. 1866                                                                 Bruning, H. *1919-1923, 1923-1924

Oldenhof, C. 1867-1871, *1871-1899                                Spit Ezn. sr., S. 1919-1935

IJspeert, J. 1869-1884                                                       Zandbergen, P. 1919-1923

Beens, J.P. 1871-1884                                                       Boer, A.H. de 1923-1940

Bentfort van Valkenburg, M.G. 1872-1874                         Ziel, J. 1923-1927

Boesses, C.L.E. 1874-1876                                               Vis, S. 1925-1931

Sloet van Oldruitenborgh, A. baron 1877-1899                  Spit, J.H. 1927-1935

Lassche, H. 1927-1931

Spit, A. 1885-1892, *1892-1902                                         Heetebrij, W. 1931-1941

Gerth van Wijk, T.C. 1885-1906                                         Vis, P. 1935

Gerard Sloet van Oldruitenborgh (1831-1911): 1885-1902, *1902               Vries, J. de 1935-1939

Kwast, C. 1935-1939

Smirren, A.J. van 1892-1899, *1899-1914                          Huisman, W. 1935-1941

Soeters, A.C. (1855-1947, kruidenier Kerkstraat 72) 1899-1902, *1902-1908, tot 1917  - medestander van Sloet van Marxveld in het conflict 1911-1917 met dr. Halbertsma                

Spans, D.J. 1939-1941

Seidel, G.W. 1899-1914, *1914-1917                                  Boes, J.J. 1939-1941

Leeuw, J., 1901-1905

Secretarissen

N.B. van 1837 tot en met 1912 werd de functie waargenomen door de burgemeester.

Dingstée, Jan van (1776-1866) 1814-1837 (kwam uit Hasselt, was eerst griffier van het kantongerecht)                                       

Mondria, J. 1913-1918

Noback, W.J. 1918-1941