Straatnamen in Vollenhove 

per thema gegroepeerd:

in alfabetische volgorde (afgezien van voornamen en voorvoegsels)

Aak
Aan Boord
Aan Zee
Achter de Hare
Anijs
Dirk van de Arestraat
Jan van Arkelstraat
Van Baaksteeg (vroeger: Morriaansteeg)
Frederik van Blankenheimstraat
Hendrik van Beierenstraat
Bentstraat
Bieslook
Bisschopstraat (vroeger: Achterstraat)

Bons
Botter
David van Bourgondiëstraat
Canneveltstraat (vroeger; Hofstraat, naar de hof van Hagen)
Cartouwe
Clarenberglaan
Rudolf van Diepholtstraat
Jan van Dieststraat
Doelen
Doelenstraat
Doeveslag
't Engelse Bos
Ervensteeg
Franse pad
Gasthuisstraat (daarvoor Gasthuissteeg, nog enkele adressen aanwezig)
Het Goor
Groenestraat ('Achtersteeg')
Van Haersoltelaan
Harmen Visserplein
Haven (vroeger: Pastoorssteeg, naar de Wheeme)
Heilige Geeststeeg (vroeger: Wachtsteeg) (heeft ook korte tijd Kapelsteeg geheten)
Karwij
Kerkplein
Kerksteeg
Kerkstraat (vroeger: Nieuwestraat)
Kervel
Marten Kingmaplein

Koriander
Meester Kroezestraat
Landpoortsteeg
Laurier
Willem de Lillestraat
Marjolein
Mast
Van Middachtenstraat
Molenberg
Munt
De Noordwal
Pluut
Punter
Putsteeg
J. van Raesfeldstraat
De Rede
Godfried van Rhenenlaan
Weg van Rollecate
Schapensteeg
Georg Schenckstraat
Schuit
Van Smirrenstraat
Steiger
Laan van Toutenburgh (vroeger: Bentsteeg)
Weg van Twee Nijenhuizen
Turfsteeg
Venkel
Visschersstraat (vroeger: Oudestraat)
Vismarkt
Voorpoort(plein) (vroeger: Voorstad)
De Voorslag
De Voorst
't Vosken
Joan Vuistpad
De Wal
Westerholtstraat
Floris van Wevelikhovenstraat
Wheeme
Zeekampen
Zeesteeg
Zwaard

Straatnamen worden al honderden jaren gebruikt voor het wijzen van de weg naar de plek waar mensen wonen. Tegenwoordig, nu alles is geregeld in wetten en verordeningen, spreken we van 'adressen' en 'namen openbare ruimten'. Er is geen ruimte voor aanduidingen in het gewone spraakgebruik, niet voor verbeteringen van spelfouten: alle ambtelijk vastgestelde namen zijn vastgelegd in één register dat door allerlei instanties worden gebruikt, van Kadaster via Belastingdienst tot routeplanners aan toe. Staat een straat of weg daar niet of anders in, dan bestaat die niet. Het systeem heet BAG, de gegevens worden op universele kaartsystemen als de BGT afgebeeld. Wat men is vergeten, is de betekenis voor gewone mensen in het gewone gebruik, en de historische betekenis. Aan dat laatste gemis wordt hier invulling gegeven voor de stad Vollenhove en de uitbreiding daarvan vanaf de twintigste eeuw.
Bisschopstraat
Botter
Cannevelt
Cartouwe
David van Bourgondië - bisschop van Utrecht 1456-1496
Dirk (Diederik) van Ahr - bisschop van Utrecht 1197 - 1212
Doelen, schutterij en exercitiegenootschap
Doeveslag
Engelse bos
Floris van Wevelinkhoven - bisschop van Utrecht 1378-1393
Frans Kroeze (1913-1982)
Franse Pad
Frederik van Blankenheim - bisschop van Utrecht 1393-1423
Godfried van Rhenen - bisschop van Utrecht 1156-1178
Goor
Harmen Visser (1894-1945)
Hendrik van Beieren - bisschop van Utrecht 1524-1529
Jan van Arkel - bisschop van Utrecht 1342-1364
Jan van Diest - bisschop van Utrecht 1322-1340
Johan van Raesfelt - drost van Vollenhove 1619-1638