Straatnamen in Vollenhove 

per thema gegroepeerd:

in alfabetische volgorde (afgezien van voornamen en voorvoegsels)

Aak
Aan Boord
Aan Zee
Achter de Hare
Anijs
Dirk van de Arestraat
Jan van Arkelstraat
Van Baaksteeg (vroeger: Morriaansteeg)
Frederik van Blankenheimstraat
Hendrik van Beierenstraat
Bentstraat
Bieslook
Bisschopstraat (vroeger: Achterstraat)

Bons
Botter
David van Bourgondiëstraat
Canneveltstraat (vroeger; Hofstraat, naar de hof van Hagen)
Cartouwe
Clarenberglaan
Rudolf van Diepholtstraat
Jan van Dieststraat
Doelen
Doelenstraat
Doeveslag
't Engelse Bos
Ervensteeg
Franse pad
Gasthuisstraat (daarvoor Gasthuissteeg, nog enkele adressen aanwezig)
Het Goor
Groenestraat ('Achtersteeg')
Van Haersoltelaan
Harmen Visserplein
Haven (vroeger: Pastoorssteeg, naar de Wheeme)
Heilige Geeststeeg (vroeger: Wachtsteeg) (heeft ook korte tijd Kapelsteeg geheten)
Karwij
Kerkplein
Kerksteeg
Kerkstraat (vroeger: Nieuwestraat)
Kervel
Marten Kingmaplein

Koriander
Meester Kroezestraat
Landpoortsteeg
Laurier
Willem de Lillestraat
Marjolein
Mast
Van Middachtenstraat
Molenberg
Munt
De Noordwal
Pluut
Punter
Putsteeg
J. van Raesfeldstraat
De Rede
Godfried van Rhenenlaan
Weg van Rollecate
Schapensteeg
Georg Schenckstraat
Schuit
Van Smirrenstraat
Steiger
Laan van Toutenburgh (vroeger: Bentsteeg)
Weg van Twee Nijenhuizen
Turfsteeg
Venkel
Visschersstraat (vroeger: Oudestraat)
Vismarkt
Voorpoort(plein) (vroeger: Voorstad)
De Voorslag
De Voorst
't Vosken
Joan Vuistpad
De Wal
Westerholtstraat
Floris van Wevelikhovenstraat
Wheeme
Zeekampen
Zeesteeg
Zwaard

Straatnamen worden al honderden jaren gebruikt voor het wijzen van de weg naar de plek waar mensen wonen. Tegenwoordig, nu alles is geregeld in wetten en verordeningen, spreken we van 'adressen' en 'namen openbare ruimten'. Er is geen ruimte voor aanduidingen in het gewone spraakgebruik, niet voor verbeteringen van spelfouten: alle ambtelijk vastgestelde namen zijn vastgelegd in één register dat door allerlei instanties worden gebruikt, van Kadaster via Belastingdienst tot routeplanners aan toe. Staat een straat of weg daar niet of anders in, dan bestaat die niet. Het systeem heet BAG, de gegevens worden op universele kaartsystemen als de BGT afgebeeld. Wat men is vergeten, is de betekenis voor gewone mensen in het gewone gebruik, en de historische betekenis. Aan dat laatste gemis wordt hier invulling gegeven voor de stad Vollenhove en de uitbreiding daarvan vanaf de twintigste eeuw.
Kerkstraat
Landpoort
Marten Kingma (1893-1965), pilotenhelper
Molen en molenberg
Punter
Putten en pompen
Rudolf van Diepholt - bisschop van Utrecht 1423 - 1455
Schokkers op het Fort
Schuit
Slotenhagen
Straatnamen die verwijzen naar de visserij
Straten, naar bisschoppen vernoemd
Van Baak
Van Haersolte
Van Middachten
Van Smirren
Visschersstraat
Wheeme
Willem de Lille (1750-1810)