• Detail luchtfoto 1931. De straat Het Goor werd aangelegd langs de achterkant van de tuinen van de huizen aan de Kerkstraat.Het Goor: Deze straat ligt aan de rand van waar vroeger de goren lagen. Een goor is een laag gelegen dus drassig stuk land. Het moerassige land ligt ten noorden van de stad en het grenst aan de zee. Al in 1461 kocht de stad dit stuk land van de bisschop. Hier o.a. werden de koeien van de burgers geweid.
  • Turfsteeg: Vroeger liep er een steeg door de goren, welke het gehucht de Moespot met Vollenhove verbond. Langs deze steeg werd de turf naar de stad gebracht, die uit het turfwinningsgebied dat nu de Beulakerwiede is, per schuit werd aangevoerd over de Moespotvaart. Het boerderijtje aan de noordkant van de Flevoweg lag aan deze Turfsteeg die grotendeels verdween toen de Flevoweg en het industrieterrein De Weijert in 1963 werden aangelegd.
  • Franse pad: Deze straat ontleent zijn naam aan een pad dat aan de andere kant van Nieuw Clarenberg liep, langs de rand van Landgoed Oldruitenborgh naar de Bentsteeg.  Tegenwoordig ligt er op de oorspronkelijke plaats, naast de restanten van de stadsgracht, weer een nieuw pad dat de Laan van Toutenburg langs Nieuw Clarenberg verbindt met het winkelgebied Voorpoort. Het is Oude Franse Pad gedoopt.
  • De Voorst: dit is de weg die vroeger de stad verbond met het vroeger landbouwgebied en de klif of kaap De Voorst. De naam is afgeleid van het grote bosgebied (foreest), dat in de vroege middeleeuwen tot ver in het gebied van de huidige Noordoostpolder uitstrekte (het huidige Voorsterbos).
  • Voorslag: vernoemd naar een verkavelingsgebied tussen de Voorst en de Bentpolder. Het gebied had een blokvormige verkaveling. Deze kavels werden voorslagen genoemd. Een voorslag was een kavel die bij de verdeling (verkaveling) in de Middeleeuwen aan de landsheer, de bisschop, werd voorbehouden.
  • Zeekampen: veldnaam voor het gebied tussen buurtschap Wendel en De Krieger / Barsbeek, langs de dijk (vroeger de Zuiderzeedijk).
  • Engelse Bos: genoemd naar het in Engelse stijl aangelegde park, dat behoorde bij havezate Twee Nijenhuizen. Overigens was en is er nog een 'Engels bos', want ook het Landgoed Oldruitenborgh werd in die stijl aangelegd. Vergelijk ook de naam 'het Engelse werk' van het landgoed aan de zuidrand van Zwolle.
  • De Ervensteeg: in september 1982 door een ambtenaar van de gemeente Brederwiede bedachte (en later aangepaste) naam voor een ontsluitingsweg van de tuinen (erven) tussen de Kerkstraat en de gerenoveerde Visschersstraat, uitkomende in de H. Geeststeeg. In 2015 werd de Ekkerhof gebouwd, waarvan enkele appartementen een adres aan deze Ervensteeg kregen.