Kerkstraat 54 VollenhoveMonumentnummer 10569, inschrijving register 24 januari 1968.  Kadastrale aanduiding Vollenhove A 1879. Gevel met rechte kroonlijst en enkele fraaie sierankers. Oorspronkelijke functie: nijverheid.

In het BAG-register staat als bouwjaar 1660 genoemd – dit is verder nergens verifieerbaar. In 1832 is het pand van timmerman Jan Meutstege (1777-1864). Zijn dochter Jentje (1821-1862) trouwde in 1842 met timmerman Evert Ekker (1820-1864). Het pand werd vermoedelijk gebruikt als woonhuis en timmerwerkplaats. Het adres was toen Kerkstraat 89k.

In 1849 werd er in de tuin, ten westen van de toegang tot de werkplaats aan de Bisschopsstraat, een houtloods gebouwd. Alles was toen nog van Jan, in 1857 ging het eigendom over naar Evert die inmiddels ook een scheepswerf  was begonnen in de binnenhaven.

Na het overlijden van Evert wordt in 1866 het huis, de tuin en de schuur verkocht aan slager Andries Heetebrij (1839-1917). Zijn vader kwam uit Kadoelen, was daar eerst boer en later slager. In dat jaar trouwde hij met Jentjen Belt (1841-1937). Het adres was toen Kerkstraat 109.

Andries koopt in 1878 een stuk tuin van buurman burgemeester Ten Cate, wiens kavel in drieën (en het monumentale huis, KS56, in tweeën) wordt gesplitst. Zo ontstaat kavel A611 van 440 m2. Er wordt bijgebouwd in 1910 en 1911. Zoon Willem (1881-1953) wordt eigenaar in 1915, koopt er nog 20 m2 bij en bouwt in 1926 en in 1943 een stuk aan het huis.

slagerij Heetebrij aan de Kerkstraat in VollenhoveIn 1964 wordt Andries Jacob Heetebrij, van de vierde generatie slagers, eigenaar van het complex op kavel A1535, 635 m2 groot, met slagerij, woonhuis, schuur en erf. De activiteiten van de slagerij worden enkele jaren daarna beëindigd.

Zoon Jeen Heetebrij (1940-1995) koopt het complex en gaat door als vleesgrossier. In 1977 verkoopt hij het huis met de aangebouwde voormalige slagerij aan gemeenteambtenaar Holweg, de kavel is dan nog 258 m2 groot. Na de familie Holweg heeft historicus Jan B. Wester er lange tijd met zijn gezin gewoond.

De betegeling van de voormalige slagerij is nog intact.

detail kadasterkaart 1832