Kerkstraat 36 VollenhoveMonumentnummer 10564 sinds 3 maart 1966. Kadaster A 2041 .Pand met trapgevel met zandstenen waterlijsten en afdekplaten van de trappen. Uitgekraagde toppilaster op zandstenen console met leeuwenmasker. Gevelsteentje anno 1699. Benedendeel gepleisterd, met zwart trasraam.

De geschiedenis van het pand vóór 1832 is onbekend. In de OAT van 1832 komt het voor als kavel A294, 690 m2 groot, van baron Jan Philip Sloet tot Tweenijenhuizen (1794-1874), van 1823-1844 burgemeester van Ambt-Vollenhove en Blokzijl. De baron was eigenaar van de havezate Tweenijenhuizen, vlak bij Vollenhove, gebouwd rond 1780. Hij bezat ook een stadsboerderij aan de Landpoortsteeg.

Het pand werd in 1851 gekocht door de familie Bessem, aannemers, die het in 1905 verkochten aan de familie Seidel. Beide families hadden meerdere panden in deze straat, aan de overkant (zie Kerkstraat 31 en Kerkstraat 37). De huizen aan de westkant van dit huis werden gesloopt in 1922, er werd een woon-winkelpand op gebouwd voor de familie IJspeert (nog actuele situatie, maar de winkel van Dievertien is er niet meer).

Dit monumentale pand bleef tot 1986 in de familie IJspeert.

In 1950 is het gerestaureerd, waarbij de hoofdingang links in plaats van rechts kwam. Het ronde raam boven de rechterdeur is toen aangebracht. Die deur geeft toegang tot een brandgang die loopt tot aan de achtergevel en via een deur uitkomt in de tuin. De eerste bewoner na de restauratie was de familie Dieleman.

De schoorsteenmantel is nog authentiek, evenals de schouw in de woonkeuken.

Hieronder een foto van voor de restauratie en een luchtfoto met perceelsgrenzen (bovenaan is de Kerkstraat).