Kerkstraat 76Rijksmonument 10574 sinds 3 maart 1966, kadaster Vollenhove A 2543.

Pand met puntgevel met enkele trappen met zandstenen afdekplaten en uitgekraagde toppilaster op zandstenen console. Gevelstenen anno 1678.

Er is een bed & breakfast in gevestigd, ‘De Scheve Deur’ - zie https://deschevedeur.nl/#Fotogallerij .

Het huis is vermoedelijk gebouwd door Egbert Stevens Prins (1643-?), gehuwd met Aeltjen Gelners en daarna met Hendrikje Stevens. Zijn vader had een stadsboerderij op wat nu Bisschopstraat 74-76 is. Hun zoon Egbert (1698-?) trouwde met Aleida Roelofs, bij de volkstelling van 1748 wonen ze in de Kerkstraat in huis 159 met zoon Egbert (1734-?) en vier jongere kinderen, naast de bakker op 158 (nu Kerkstraat 72). In het vuurstedenregister van 1753 is dit het huis 81, dat ook in 1682 van een Egbert Prins was: zijn grootvader. Buurman bakker Geukink verkocht vermoedelijk het bakhuisje tussen beide panden in 1763 aan landbouwer Jochem Greve, die de oven sloopte in 1764. Hij was getrouwd met Hendrica van den Berg (1736-?), Aleida Roelofs was haar tante. Hun zoon Gerrit (1765-1821) was één van de vier burgemeesters van de stad Vollenhove in de Franse tijd, en schreef rapporten over de landbouw in en rond Vollenhove. Hij was één van de negen (grote) stadsboeren in Vollenhove met twee grote kavels in de stad zelf (achter het huis tot aan de Bisschopstraat en verder tot aan de Groenestraat). Zijn vrouw Hilligje van Baak (1785-1848), kleindochter van de bekende meestertimmerman waar de Van Baaksteeg naar genoemd is, zag haar zoon Anthonie als boer naar de Barsbeek gaan en verkocht haar bezit in 1846 aan veehouder Arend Ekker (1816-1903), broer van timmerman en scheepswerf eigenaar Evert. Zoon Luite Ekker (1843-1921) zette het boerenbedrijf voort. Na zijn overlijden kreeg het pand een andere bestemming en kwam het in 1924 in handen van metselaar Jan Wolters de Lange, die zijn bedrijf schuin aan de overkant had. In 1964 werd het verbouwd. Het bleef in de familie tot enkele jaren geleden.