Het Monumenten Inventarisatie Project, een initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uitgevoerd door Het Oversticht in de periode 1987-1992 leverde in Vollenhove een aantal panden op die als 'jonge bouwkunst' kunnen worden bestempeld. Het is de tijd waarin Vollenhove bloeide door de visvangst. Het waren echter niet zozeer de vissers maar vooral de reders, handelaren en visverwerkers die de fraaie panden lieten bouwen, naast de notabelen die vanouds in de stad woonden.

De panden bevinden zich vooral in de Kerkstraat en daarnaast enkele in de Bisschopstraat plus 'Nieuw Hagensdorp', Bentstraat 6.

Nieuw Hagensdorp, een villa uit 1900 met kenmerken van Jugendstil

Het woonhuis Hagensdorp dateert van plm. 1900. Topgevel met sierspant en makelaar. Speklagen. T-vensters op verdieping. Bakstenen mozaieken aan dakranden en onder de vensters. Zijgevels met lisenen.

Bisschopstraat

Bisschopstraat 56-56a, ooit notabelenwoningen van het Waterschap Vollenhove die ernaast in de havezate Plattenburg zetelde

Bisschopstraat 56-56a, (dubbel) woonhuis uit plm. 1915. Notabelenwoningen, vroeger behorende bij het Waterschap Vollenhove, gevestigd in de rechts hiervan gelegen havezate Plattenburg. Symmetrische voorgevel, middenrisaliet met terugliggende ingang, vensters onder segmentbogen, decoraties in boogtrommels, deur met gietijzeren roosters.

Bisschopstraat 31, de vroegere tuinmanswoning van de ernaast gelegen havezate De Haare.

Bisschopstraat 31, woonhuis. Vroegere tuinmanswoning van de links daarvan gelegen havezate De Haare

Bisschopstraat 26-28

Bisschopstraat 26-28, recht tegenover de Putsteeg. Dubbel woonhuis uit plm. 1915.

Kerkstraat

Kerkstraat 18

Kerkstraat 18, tot begin jaren negentig de timmerwerkplaats van Reinier van der Vecht. Gebouwd plm. 1905. Inmiddels verbouwd tot woonhuis.

Kerkstraat 19-21

Kerkstraat 19-21, dubbel woonhuis, uit 1910, met tuitgeveltjes met afdekplaten, deuren met gietijzeren roosters in de symmetrische voorgevel

Kerkstraat 25

Kerkstraat 25, kerk (Gereformeerd Vrijgemaakt, oorspronkelijk Gereformeerd Synodaal), met lisenen tussen de vier traveeën lange zijgevels, dubbele deur onder segmentboog, gietijzeren spitsboogvensters, uitgemetselde gevelrand met afdekplaten en tuitbekroning. Gebouwd in 1913, zie De Hoeksteen - gereformeerde kerk (vrijgemaakt)

Kerkstraat 37

Kerkstraat 37, woonhuis in neo-renaissance stijl uit plm. 1895, voorgevel met gebogen fronton met schelpmotief en klauwstukken met voluten. T-vensters. Cordonlijst met kraagstukken tussen eerste en tweede bouwlaag. Geveltop bestaande uit drie geledingen. Gebouwd voor waterstaatsopzichter Seidel.

Kerkstraat 38

Kerkstraat 38, woonhuis uit plm. 1900, neo-renaissance gevel met schouderstukken en tenant in de top.

Kerkstraat 44

Kerkstraat 44, neo-renaissance woonhuis uit 1892. asymmetrische voorgevel met schouderstukken en tenant in de top. Gevelstenen met ‘anno 1892’, erboven twee ovalen vensters omlijst met geprofileerde stucdecoraties. Sluitstenen met kinderkopjes in hanekammen.

Kerkstraat 61, voormalig rusthuis

Kerkstraat 61, voormalig Nederlands Hervormd rusthuis ‘Avondrust’, plm. 1915 (hier stond daarvoor het Armhuis). Vensters op verdieping onder korfboog met art nouveau motieven in de boogtrommels.

Kerkstraat 63

Kerkstraat 63, woonhuis uit 1888, door kroonlijst beëindigde voorzetgevel voor ouder pand met glas-in-lood bovenlichten. In de zestiger jaren was hier een herenkapper in gevestigd, begin 21e eeuw was er een boekenwinkeltje naast het pand (nog op de foto te zien). 

Kerkstraat 71, woonhuis uit plm. 1910.

Kerkstraat 85

Kerkstraat 85, woonhuis, 19e eeuws, bovenlicht met levensboom.