Johan II van Raesfelt tot Twickel (na 1572, vóór 1592 - 1648) was een Twents edelman, vanaf 1604 tot zijn dood heer van Twickel. Hij was drost van Vollenhove van 1619-1638 en van 1638-1648 drost van Twente.

Hij was de zoon van Johan I van Raesfelt en Lucia van Heiden. Johan II van Raesfelt trouwde in 1622 met Agnes van Munster (-1631). Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:

- Sophia van Raesfelt, huwde in 1645 Johan Ripperda tot Weldam
- Johan III van Raesfelt, werd zwakzinnig
- Adolf Hendrik van Raesfelt, erfde Twickel met huis en heerlijkheid Lage
- Hendrik van Raesfelt (ovl. 1678), erfde De Eese bij Steenwijkerwold (ook een havezate in het Land van Vollenhove)
- Wennemar van Raesfelt (ovl. 1677), erfde Schuilenburg

 
Uit WvH, Antoniegasthuis:

Zij die als gildebroeders werden aangenomen zetten hun handtekeningen in dit boek, waarin vanaf 1545 tot 1740 niet minder dan 460 handtekeningen voorkomen, bijna alle van bekende Overijsselse adellijke geslachten. Uit de bijvoegingen blijkt dat zij belangrijke betrekkingen in den lande bekleedden.
In de Nederlandse Spectator staan daar enige aanhalingen uit, met bijvoegingen in het Latijn gesteld:
1621 Joan van Raesfelt, overleden als drost van Twenthe.

Uit WvH, Oldehuys:

In de aanstellingen tot drosten van het drostambt Vollenhove en kasteleinschap van de heerlijkheid Kuinre o.a. van Johan van Echten, de Olde 1611 en Johan van Raesfelt 1619 werd hun een stuk land tussen het Oldehuis en de zee ten gebruike gegeven, groot omtrent één morgen (bijna een hectare).

Uit WvH, Volle Stoel:

Wat de Geestelijke goederen betreft, staat in de Acta der Prov. en Part. Synoden, dat in 1619 / 1620 Ridderschap en Steden aan de drost van Vollenhove, Johan van Raesfeld en Jonker Roelof van Isselmuden de bevoegdheid gaven en gelasten om alle goederen en inkomsten, behorende tot de pastorieën en vicariën in den lande van Vollenhove, te doen opschrijven en inventariseren, daarvan een register te maken en dit op te zenden aan de Gedeputeerden die bevel zullen geven dat die goederen en inkomsten openbaar en voor de hoogste prijs zullen worden verpacht en geïnd.

Uit Archief Twickel, nr. 6086:

1626 Akte van belening van Johan van Raesfelt (de jonge) met het volschuldige erve Wennerink, horig aan het stift Essen, 1626. Met aantekening dat dit erve niet meer behoort tot de Twickelse goederen, 1760. (1 charter).

In het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers bevinden zich de stukken van een proces van Johan van Raesfelt tot Twickloe drost te Vollenhove tegen Erfgenamen van Sophia van Oldenboeckum, vrouwe van Ruinen, 1631.

uit: Raesfelt, familie van:

In 1635 kwam Johan van Raesfelt in het bezit van de heerlijkheid De Eze. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik. Door het huwelijk van diens dochter Agnes Sofia met Johan Zweder van Rechteren vererfde het goed aan een ander geslacht. De familie had blijkbaar later een twist met de familie Van Haersolte over het drostambt Twente.