De visserij kwam op in de tweede helft van de 18e eeuw en werd in de 19e eeuw de belangrijkste inkomstenbron voor Vollenhove. De (betrekkelijke) welvaart nam in de 20e eeuw weldra af en verdween na de afsluiting van de Zuiderzee uiteindelijk geheel.

 • Visscherstraat: oorspronkelijk Oudestraat, hier zijn waarschijnlijk de eerste huizen van Vollenhove gebouwd. Vanaf de opkomst van de visserij in de 18e eeuw was dit de vissersbuurt, die ontstaan is door het dempen van drievijfde gedeelte van de noordelijke gracht. Aan het einde van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw werd op de achtererven richting zee gebouwd, zodat aan de haven een waterfront ontstond, het huidige Aan Zee. In de kaalslag van de jaren-1970 zijn alle panden, op twee na, verdwenen.
 • Vismarkt: vóórdat er een visafslag was aan de haven, werd hier de vis verhandeld. De Vismarkt was een plein op de hoek van de huidige straat en de Visscherstraat. De huidige straat leidde van de steiger in de buitenhaven direct naar de markt. Als monument is er een vis als patroon in de bestarting aangebracht.
 • Aan Zee: het straatje dat direct aan de zee lag (de Zuiderzee)
 • de Zeesteeg: steegje van de Visscherstraat naar Aan Zee.
 • De Noordwal: ontleend zijn naam aan de ligging van het gebied (Voorst en Bentpolder) ten opzichte van het water (monding van het Zwarte Water) en de visgronden. De zuidwal was voor de vissers het Kampereiland.
 • De Wal
 • De Reede: de visserschepen lagen tot de aanleg van de binnenhaven in 1823 en de buitenhaven in 1890 vaak voor anker op het lage stuk voor de kust, de rede.

In oktober 1977 bepaalde de gemeenteraad, dat in het nieuwe bestemmingsplan Bentpolder de straatnamen niet langer naar historische personen genoemd moesten worden, maar ontleend moesten worden aan de visserij. Als voorbeelden werden toen genoemd: Het Vooronder, en De Helmstok. Redenen lagen in het feit, dat de historische namen door velen, onder andere de postbodes, als veel te lang werden beschouwd, en bovendien alle historische namen zo ongeveer waren opgebruikt. Uiteindelijk werden de nieuwe namen, in volorde van het in gebruik nemen:

 • Aan Boord: deze naam spreekt voor zichzelf. Geen historische betekenis. Het is overigens ook de verbindingsweg met de nieuwe wijk, die vanaf 1998 werd aangelegd en nog steeds in ontwikkeling is.
 • Steiger: naam van het oorspronkelijke havenhoofd, een houten stellage die in zee reikte (ten noorden van de Vismarkt). Het is ook de verbindingsweg tussen Aan Boord en Kade (mooie symboliek).
 • Botter: type vissersboot.
 • Aak: een bekend type vissersboot. In 1927 waren in Vollenhove 7 aken op in totaal 135 schepen.Varianten: Lemster Aak (12 - 14 meter), Wieringer Aak (10 - 13 meter).
 • Kade: spreekt voor zich zelf. Geen historische betekenis.
 • Mast, Zwaard, Anker, Kiel, Roer en Reling: idem. Het zijn onderdelen van schepen (alhoewel de Vollenhoofse schepen geen kiel en ook geen reling hadden...).
 • Pluut: type vissersboot.
 • Schuit: hier veel voorkomend type boot, ook wel bons genoemd (een kleine schokker).
 • Punter: een punter is een klein type boot, vooral gebruikt als hulpbootje.
 • Schouw: een algemeen bekend scheepstype.
 • Bons: andere naam voor schuit, een kleine schokker.