De organisatie van de viering van het feit dat Vollenhove 650 jaar stadsrechten heeft, begon al in 2002. Er werd een comité gevormd uit alle geledingen van de bevolking door het uitnodigen van alle verenigingen. Veel daarvan hebben uiteindelijk één of meer onderdelen van de organisatie voor hun rekening genomen. Een kerngroep coördineerde, hield contact met het gemeentebestuur en zorgde voor enkele nieuwe, unieke evenementen.

Eén van de vele 'ramen' in de Bisschopstraat gaf een kijkje in het leven van een baakster in vroeger tijd Na een nieuwjaarsreceptie werden de feitelijke feestelijkheden gestart met een kerkelijke viering, waarin oorspronkelijk de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis zou voorgaan. Helaas was die verhinderd. Evenementen zoals de Havendag kregen een extra kleurtje. Veel verenigingen organiseerden iets extra’s dit jaar.
Van 9 t/m 17 juli was het hoogtepunt, rond 12 juli – de eigenlijke ‘verjaardag’. Daarvoor waren al heel wat voorbereidingen getroffen, zoals het maken van oude kostuums en het herinrichten van veel ‘etalages’ in de Bisschopstraat volgens het beroep van eerdere bewoners (zie foto: baakster). De gevel van de vervallen huisjes van ‘de Keuter’ werd opgesierd met schilderwerk.

zaterdag 14 februari 2004: heel Vollenhove in kostuum

De historische modeshow werd druk bezocht en met veel enthousiasme ontvangen. In totaal kwamen zo'n vijfhonderd mensen op de shows af. 
Zo'n 35 kostuums werden door inwoners van Vollenhove getoond. De kleding werd speciaal voor de shows gemaakt. In sommige gevallen werden kostuums uit de collectie van het Toutenburgfestival gehaald en er werden pakken gepresenteerd die mensen nog van grootmoeder of overgrootmoeder in de kast hadden liggen. Bij elkaar zorgden deze kostuums voor een afwisselende show met kleding uit alle eeuwen sinds 1354. Kledij voor rijke en arme burgers, Schokker klederdracht, werkkleding, maar ook kostuums uit grootmoederstijd werden vertoond. 
overhandiging van de stadsrechten, die te voet uit Utrecht waren gehaald door een honderdtal wandelaarsBijzonder was de authentieke kledij van de familie Winters, de Sniessies, die eind 19de eeuw in de Zuurbeek woonde. Vooral de hoed van de vrouw riep bij veel mensen een lach op; de zwarte hoed had een prachtige tooi van zwarte veren, die heel chique aandeed. 
De bedoeling van de modeshow was dat mensen zichzelf in historische kledij steken. Daarom had de organisatie voor een stoftafel gezorgd, waar mensen voor één euro per meter gordijnstoffen konden kopen. In totaal werd 225 meter stof verkocht. 

9 en 10 juli 2004: stadsrechten te voet van Utrecht naar Vollenhove

Via een estafetteloop van Utrecht naar Vollenhove brachten zo’n honderd wandelaars opnieuw symbolisch de stadsrechten naar Vollenhove. Het weer zat niet mee, de wandelaars hebben flinke plensbuien en harde wind moeten doorstaan op hun route. Met de boot De Reppe kwamen de wandelaars zaterdagmiddag tegen vijf uur aan in de Vollenhoofse haven. Daar werden de stadsrechten door Wim Schaap overhandigd aan schout Henk Vruggink, die de rechten bewaart. De schout beloofde, zoals dat vroeger ook ging, een bestuur voor de stad te vormen. Dat bestuur moest de volgende maandag zijn gevormd. Toen overhandigde de vertegenwoordiger van de bisschop, deken monseigneur G.N. de Korte, de rechten om even over tienen ’s ochtends aan ‘het nieuwe stadsbestuur’, het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland.

zaterdag 10 juli: groot ontbijt

Het ontbijt voor alle burgers van Vollenhove, op de Voorpoort en daar omheenHet was een gezellige gekostumeerde drukte op het Groot Bourgondisch Ontbijt voor alle (oud-)Vollenhovenaren. Dat de meeste ontbijters er zin hadden, was goed te zien. Velen hadden zich in een historisch kostuum gestoken en het evenement sprak jong en oud aan. Gezinnen, ouderen en jeugd vond een plekje aan de ontbijttafels. Een groepje bewoners van Oppen Swolle, aan de rand van Vollenhove, kwamen zelfs met paard en wagen aan. Extra gezellig werd het met optredens van straattheatergroep Sjeu uit Vollenhove en een groepje herauten, die uit volle borst op hun trompetten bliezen. 
Zo’n 1100 Vollenhovenaren schoven aan bij dit Groot Ontbijt in het centrum van Vollenhove, vooral op de Voorpoort. Iedereen die een kaartje had gekocht, kon een broodpakketje halen met verse broodjes, vleeswaren en kaas en een eitje. De organisatie had er zelfs voor gezorgd dat iedereen een regenponcho kreeg, wegens het wisselvallige weer. Gelukkig bleef het droog en brak zelfs zo nu en dan de zon door. Alle dames die aan het ontbijt deelnamen, werden verrast met een rode roos van bloemist Halma.

Zomerfair

De zomerfair in de tuin van Oldruitenborgh op 10 juli 2004, begin van de feestweek in het kader van 650 jaar stad VollenhovePark Old Ruitenborgh in Vollenhove was zaterdag 10 juli het decor voor een gezellige zomerfair, met terrasjes, kramen, muziek en tentoonstellingen. 
In havezate Old Ruitenborgh werden onder meer quilts en oude prentbriefkaarten van Vollenhove ten toongesteld. 
Buiten stonden door het hele park kramen waar standhouders spullen op het gebied van woondecoratie verkochten. Er was ook antiek, brocante en delicatessen. Men kon genieten van een echte Engelse high tea en er werd er voor een sfeervolle muzikale omlijsting gezorgd. De fair liep door tot in de avond, waarbij het fair terrein sfeervol werd verlicht. Helaas was het weer niet al te mooi, net zoals 50 jaar geleden was er veel regen.
Tevens vond een reünie plaats met old-venoosen – uit binnen- en buitenland - , onder de titel Venoosen weer Thuus.

Terug in de tijd

Het deel van de Kerkstraat tussen de Doelenstraat en de Voorpoort ging tijdens de feestweek 650 jaar in de tijd terug. Het was een middeleeuws feest met alles wat erbij hoort. De tijd dat het onverstandig was om water te drinken, omdat je daar ziek van werd. Dus dronk je bier, van de vroege morgen tot de late avond. De tijd dat de kippen en varkens tussen de feestgangers doorkrioelden en er stro op de vloeren lag, omdat dat zo gemakkelijk was schoon te maken. De vrouwen eenvoudig en zedig gekleed maar wel met een stevige inkijk. De tijd van voor de onderbroeken, vooral in de zomer zeer comfortabel en gemakkelijk. En met barden en minstrelen die muziek maakten en liederen zongen. De tijd ook van de Middeleeuwse eetfestijnen met veel bier, met je handen eten (want het bestek moest nog uitgevonden worden) en natuurlijk veel kluiven van een varken dat in zijn geheel aan het spit hing. 
Gehuld in de klederdracht van weleer namen ook de bewoners van de Visschersstraat en die van de Van Baaksteeg de mensen mee terug in de tijd. Verder met oude miniatuurgeveltjes, winkeltjes, het Wapen van Veno, naambordjes en het "ontvoerde" huis.

12 jul 2004: de grote dag

Pieter van Vollenhove, ereburger van de Stad vollenhove sinds 12 juli 2004, stelt zich ter plaatse op de hoogte van wel en weeNa een historische voordracht door Henk van Ulsen en Jos Mooijweer nam burgemeester H.H. Apotheker van de gemeente Steenwijkerland, waaronder Vollenhove valt, het woord in een speciale bijeenkomst in de Grote Kerk. Hij gaf een hoopvolle toespraak voor Vollenhove. De gemeente wil zich richten op de ontwikkeling van waterrecreatie, scheepsbouw en verdere industriële uitbreiding en uitbreiding van woningbouw in Vollenhove. Ook moet een nieuw winkelcentrum de stad een nieuwe impuls geven. 
Wietske Vis, de voorzitter van de belangenvereniging in Vollenhove, verleende vervolgens eregast mr. Pieter van Vollenhoven het ereburgerschap. Ze overhandigde hem de Vollenhoofse vlag en een oorkonde. Vis hoopte dat Van Vollenhoven de stad nog regelmatig zal bezoeken, maar verzocht hem vooral om vanaf nu ieder jaar op 12 juli de stadsvlag uit te hangen. 
In zijn dankwoord deed Van Vollenhoven op kostelijke wijze uit de doeken hoe de historische banden met Vollenhove en zijn voorvaderen liggen. Hij wist op creatieve wijze zijn ereburgerschap te verantwoorden, want de voorwaarden van het ereburgerschap van Vollenhove liggen hoog. Men moet het liefst zijn leven in de waagschaal hebben gelegd voor de stad. Met een flinke draai kreeg Pieter van Vollenhoven dat in zijn toespraak voor elkaar. 
De bijeenkomst werd afgesloten met het Vollenhoofs Volkslied, onder begeleiding van de Vollenhoofsch Fanfare. 
Na de bijeenkomst in de kerk maakte Pieter van Vollenhoven een rondje door de stijltuinen van Marxveld in Vollenhove

Weerzien met Vollenhoofs Erfgoed: 50 topstukken thuisgebracht.

Jos Mooijweer was de organisator van een expositie van voor de stad Vollenhove historisch belangrijke voorwerpenIn de hele maand augustus vond een unieke expositie plaats van diverse voorwerpen die iets te maken hadden met de historie van Vollenhove. De expositie was georganiseerd door drs. Jos Mooijweer, historicus, kenner en liefhebben van de historie van de stad. Er is een rijk geïllustreerde catalogus van verschenen met veel wetenswaardigheden er om heen. Die catalogus is (nog) verkrijgbaar bij het Stadsmuseum CHC Vollenhove voor een klein bedrag.

7 oktober 2004: Symposium: geschiedenis van de stad Vollenhove en zijn vermaarde ‘zonen’ 

Sprekers waren drs. F.D. Zeiler (Van bos tot drostambt), dr. J.F. Benders (Stad en kasteel  Vollenhove tijdens de late Middeleeuwen), drs. Ben Olde Meierink (Bouwen voor adel en burgerij), drs. Js. Mooijweer (Jonkers en regenten; Vollenhove, een samenleving van elites) en Peter Dorleijn (Vissers en visserties, de verloren visserij van Vollenhove). Na een stadswandeling onder leiding van historicus A.J. Mensema, mede-auteur van het nieuwe boek over Havezaten in het Land van Vollenhove, werden de vermaarde zonen belicht.
Dat gebeurde door emerituspredikant P. Datema in 'Trouw aan de moederkerk en koning' (over George Westendorp, vóór 1540-1608), prof. dr. G.R.W. Dibbets over Johannes Vollenhove (1631-1708): predikant, dichter en orangist, drs. Js. Mooijweer over Willem de Lille (1750-1810): Tussen burgers en jonkers en drs. Eveline Koolhaas-Grosfeld over uitgever Evert Maaskamp (1769-1834) als producent van een nieuwe nationale identiteit. De teksten zijn uiteindelijk gebundeld verschenen in 'Vollenhove, stad en vermaarde zonen', ISBN 90-6697-167-3, publicatie nr 180 van de IJsselacademie te Kampen.

"Garriet Jan en Annegien, 'n Venose revue". 

Op donderdag 25 november, vrijdag 26 november en zaterdag 27 november 2004 werd dit spektakel met toneel, zang, dans en muziek in de Burcht op de planken gebracht door Toneelvereniging "De Toutenburgers" en straattheathergroep Sjeu. De eerste twee uitvoeringen waren volledig uitverkocht en ook op zaterdagmiddag waren bijna alle stoelen bezet. Garriet-Jan en Annegien zijn de twee hoofdrolspelers in een reeks boekjes in het Venoos, geschreven in de jaren 1950 door Henk van Heerde, oud-Vollenhovenaar te Kampen. Inmiddels wordt de schrijver via de personnages sinds 2017 herdacht met een monument op het vernieuwde Voorpoortplein, een initiatief van de Belangenvereniging Vollenhove Stad.

Vollenhove feeëriek

Op 29 december was de binnenstad (Voorpoort-Bisschopstraat-Bentstraat-Kerkstraat) de straatverlichting uitgeschakeld of geblindeerd. Ook de bewoners van de huizen in dit stadsdeel hadden hun elektrische verlichting uit gedaan en hadden brandende kaarsen en/of olielampen voor het raam en waxinelichtjes in glazenpotten voor hun gevel. Om 19.00 uur startte vanaf de Voorpoort een lantaarnoptocht, bedoeld voor kinderen, maar vele ouders en anderen in historische kleding liepen ook mee, achter de muziek aan die ook gestoken was in historische kostuums. Door het ‘levend’ licht vanuit de huizen en van de deelnemers aan de rondgang bood de binnenstad op dat moment een sprookjesachtige aanblik. In Kerkstraat en Bisschopstraat werd door bewoners op ouderwetse wijze aan de passant eten en drinken, zoals glühwein en thee verstrekt. Langs de route ook enkele verhalenvertellers en optreden van diverse koren en muzikanten. 
Om 21.00 uur ging de ‘nieuwe’ verlichting weer aan, na de afsluiting door Sjeu met een nieuw Vollenhoofs volkslied. Het was een evenement om zeker nog eens te herhalen.