Kerkstraat 31 in VollenhoveDit pand is sinds 1966 een rijksmonument (10563), kadastraal Vollenhove A2008. Pand met gepleisterde lijstgevel.

Vermoedelijk heeft dominee Roelof – Latijn: Rudolphus – Hagius (1604-1673) het laten bouwen toen hij in 1642 als hervormd predikant vanuit IJsselham naar Vollenhove kwam met zijn gezin. Zijn oom was Johannes Langius, hervormd predikant te Vollenhove van 1600-1619

In het vuurstedenregister van 1682 komt het huis voor met 4 vuursteden, eigendom van Roelofs zoon Ciricius (Latijn voor Sjerk, het geslacht Hagius – mogelijk oorspronkelijk ‘Van Hagen’ -  komt uit Friesland), in beide rechten doctor, procureur en secretaris van de Stad van 1697 tot zijn overlijden in 1685. Deze zoon  trouwde met Swaentje Klaas, weduwe van burgemeester Thyman Coops. Zij had toen twee minderjarige kinderen, Aafje (geboren in 1866, genoemd naar grootmoeder Aafje Bannier) en Arnold – die later ook procureur werd. Aafje trouwde rond 1689 met organist ‘monsieur’ Jan Harmen Fransen. Hun zoon Jan Herman Frantzen (1692-1752), ook organist, trouwde rond 1714 met Catharina Berbers en zij is in 1753 als weduwe eigenaar van het pand. Bij de volkstelling van 1748 wordt het gezin Frantzen genoemd op 140, dat van timmerman Anthony Van Baak op 141.

Op de eerste kadasterkaart, uit 1832, is de kavel A163 van Antonie Bessem (1779-1830), verver (schilder). Zijn vader Richard was in 1753 in Zutphen geboren, trouwde rond 1777 met Catharina van Baak, dochter van timmerman Antony van Baak die in de steeg schuin achter dit pand, de Van Baaksteeg, zijn werkplaats had en mogelijk eigenaar was van het pand ernaast, nu Kerkstraat 29.

Antony Bessem was lid van de gemeenteraad van 1814-1828 en wethouder tot zijn overlijden. Hij had in totaal 6 panden in eigendom en trad evenals zijn grootvader Antony van Baak op als aannemer, zelfs op Schokland.

In 1845 verkochten zijn kinderen dit pand aan de Hervormde Gemeente, die er in 1860 grond aan de achterkant bijkocht zodat de kavel toen 1026 m2 groot was. Het werd toen omschreven als pastorie en erf. Vanaf 1868 verviel de benaming pastorie alweer: er was een nieuwe pastorie aan de Bentstraat gebouwd. Maar het bleef de woning voor de tweede dominee, tot na de Tweede Wereldoorlog. Het adres was toen Kerkstraat 41. De echtgenote van dominee Roos maakte in 1906 enkele fraaie foto’s, waarvan één van de tuin.

In 1954 werd het een verenigingsgebouw, in 1968 werd een groot deel van de tuin aan de gemeente verkocht en resteerde 305 m2 voor het jeugdgebouw dat in 1969 werd verbouwd. In 1981 werd het pand en de tuin, inmiddels 458 m2, verkocht aan een ondernemer die er een slijterij begon. Vanaf 2017 is het weer alleen een woonhuis.

De gevel is bepleisterd in een blokkenstructuur, in neoclassicistische stijl en wit geschilderd, met een zwart trasraam. Al in 1910 was dit het geval. Er zijn in Vollenhove meerderde panden in deze stijl: Kerkstraat 59, het voormalige Groot Burger Weeshuis, en het voormalige hotel Van der Veen bij de Voorpoort.

In 1910 waren ook beide huizen ernaast, nu Kerkstraat 33 en 35, wit geschilderd.

Op de luchtfoto is te zien dat het pand aanzienlijk is vergroot in 1954 en 1969.